SMERNICE ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA ANKERA

Projektovanje pričvrsnih sistema za različite oblasti

U kompaniji Hilti vršimo rigorozno testiranje svih naših sistema ankera da bismo obezbedili da mogu da podnesu najteže uslove na gradilištima i građevinama.

Saznajte više o načinu upotrebe naših pričvršćivača u različitim oblastima i primenama.

SEIZMIČKO PROJEKTOVANJE

Važno je koristiti odgoravajuće ankere i za nestrukturalne i za strukturalne elemente u zgradi. Pogledajte naš asortiman sistema sa seizmičkom performansom C2.

Više informacija

PROJEKTOVANJE SISTEMA OTPORNIH NA KOROZIJU

Otkrijte koji vrstu ankera treba upotrebiti u pojedinim oblastima od industrijske do morske ili priobalne oblasti.

Više informacija

PROJEKTOVANJE U SLUČAJU NAPUKNUTOG BETONA

Pogledajte kako i zašto projektujemo anker pričvrščivače posebno namenjene za napuknuti beton.

Više informacija

PROJEKTOVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Saznajte više o smernicama ETAG029 i o njihovom značenju u projektovanju ankera za zidane konstrukcije.

Više informacija

PROJEKTOVANJE KANALA ZA ANKERE

Kako projektovati sisteme kanala za ankere uključujući upotrebu u nekim od najzahtevnijih stanja, kao što su fiksiranje fasada na oblakoderima ili postavljanje liftova.

Više informacija

PROJEKTOVANJE UPOTREBOM TEHNOLOGIJE SAFE SET

Koristite Hiltijevu tehnologiju SafeSet da biste ubrzali bušenje i čišćenje rupa na gradilištu.

Više informacija