KAKO PROJEKTOVATI U SLUČAJU NAPUKNUTOG BETONA

Odabir pravog spoja ankera za napuknuti beton

Hilti HST3 cracked concrete design

Beton može često da napukne usled starosti, temperature i opterećenja.

Stoga, kada projektujete sisteme ankera za beton, važno je uzeti u obzir stanje betona na kojem radite.

Kada beton pukne, to posebno ima uticaj na ankere, jer pukotine u betonu obično prolaze kroz mesta gde su smešteni ankeri. To može značajno da utiče na otpornost ankera.

Iz tog razloga u kompaniji Hilti razvili smo posebno projektovane ankere za napuknuti beton.

Planiranje unapred i upotreba posebno projektovanih ankera za napuknuti beton doprinosi izgradnji bezbednih struktura, a tako se izbegavaju i skupe popravke.

KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO U PROJEKTOVANJU KOD NAPUKNUTOG BETONA

Kompanija Hilti može da vam pomogne u projektovanju putem širokog raspona usluga projektovanja i Hiltijevog softvera PROFIS.