Eurokod 2 Dizajniranje pričvršćivanja na betonu

KAKO DIZAJNIRATI PRIČVRŠĆIVAČE ZA BETON PREMA EUROKODU 2

Koncizan pregled značenja EN 1992 Deo 4

Novi standard konsoliduje, ažurira i zamenjuje stare smernice i tehničke izveštaje dizajniranja (npr. ETAG001, EOTA TR029) za dizajn pričvršćivača. Namenjen je za strukturalne i ne-strukturalne aplikacije na betonu i obuhvata sve aspekte dizajniranja zajedno u jednom standardu.Definiše pravila dizajniranja i specificiranja za livene pričvršćivače, naknadno ugrađene mehaničke i hemijske ankere i anker kanale.

KAKO PRETVORITI EUROKOD 2 DEO 4 U PRILIKU

Eurocode

Sagledajte kako ovaj standard utiče na dizajn aplikacije

Kao metod dizajniranja za pričvršćivanja koja prenose opterećenja na beton, Eurokod 2 deo 4 je takođe standard za proveru mehaničke otpornosti komponenti pričvršćivanja i stabilnosti osnovnog materijala. Ovo je naročito značajno kod strukturalnih osnovnih ploča, fasada, mehaničkih i elektro aplikacija.

Engineering Advice

Zatražite savet inženjera

Nudimo širok spektar inženjerskih i tehničkih usluga, uključujući dizajniranje, testiranje na gradilištu, kalkulaciju, ponudu i trening. Naš tim specijalno treniranih inženjera je tu da Vam obezbedi izvodljiva rešenja za sve izazove dizajniranja izazvane Eurokodom 2 deo 4.

Anchor design software

Proračunavajte sa našim softverom za proračun ankera

Naš softver za proračun ankera baziran na cloud platformi, PROFIS Engineering Suite omogućava automatsku i naprednu kalkulaciju, jednostavno specificiranje i integrisanje u BIM model - obuhvatajući sve aspekte Vašeg projekta sa minimalnim naporom i maksimalnom efikasnošću.

PROFIS Engineering je spreman za EUROKOD

PROFIS Engineering je spreman za EUROKOD

Pomaže da se skrati vreme proračuna i poveća preciznost

Naš softver za proračun ankera PROFIS Engineering Suite kombinuje kalkulaciju ankera i osnovne ploče pomažući Vam da skratite ukupno vreme potrebno za proračun. Potpuno kompatibilan sa strukturalnim BIM softverom Tekla, čini prenos podataka i 3D modeliranje mogo naprednije. Pomoći će Vam da dobijete ispravnu specifikaciju prvi put! Automatski transfer opterećenja, istovremeno procesuiranje različitih kombinacija nosivosti, i BIM/CAD model Vam pomažu da smanjite greške u radu i ponovni rad. Integrisano deljenje podataka pruža Vam mogućnost pristupa poslednjim podacima i izveštajima. Ovo Vam pomaže da povećate transparentnost, da uklonite probleme u komunikaciji i povećate efikasnost.

ZATRAŽITE DOKUMENT

Popunite formular dole da biste primili dokument sa informacijama:

Dizajniranje pričvršćivača za beton prema Eurokodu 2 deo 4

Da li ste znali?

Eurokod 2 deo 4 utvrđuje da će se beton smatrati ispucalim ukoliko nije dokazano suprotno.

Budite sigurni da ste izabrali odgovarajući anker za ispucali beton!