Hilti tool service center

HILTI USLUGA VEZANA ZA SERVISIRANJE ALATA

BESPLATNO DO DVE GODINE

Hilti tool service center

Nećete snositi nikakve kakve troškove za popravke u roku od 24 meseca* od datuma kupovine.

To uključuje troškove radne snage, delove u kvaru i delove podložne habanju, servisiranje kada je to navedeno servisnim indikatorom, funkcionalnu proveru - podešavanje i bezbednosnu proveru.

DOŽIVOTNE POPRAVKE SA OGRANIČENIM TROŠKOVIMA

Na kraju dvogodišnjeg besplatnog perioda, plaćate maksimalni fiksni iznos.

Ako je trošak popravke niži od te granice, plaćate naravno samo stvarnu cenu popravke, tokom celog životnog veka vašeg Hilti alata.

Osim toga, kao dodatna potvrda Hilti kvaliteta, bilo koji kvar alata u roku od prvih tri meseca (za mernu tehniku šest meseci) nakon svake plaćene popravke, biće besplatno popravljen kao da je u prvom dvogodišnjem besplatnom periodu.

DOŽIVOTNA GARANCIJA PROIZVOĐAČA

Kompanija Hilti besplatno popravlja ili zamenjuje sve alate koji su u kvaru ili imaju defekte usled grešaka u materijalima ili proizvodnji tokom celog životnog veka proizvoda.

Doživotna usluga

Besplatno do dve godine

Ograničenje troška za popravke

Garancija proizvođača