TESTIRANJE ARMATURE I ANKERA NA GRADILIŠTU

Hilti testiranja naknadno postavljene rebraste armature i pričvršćivača

Hilti onsite testing

Ako ne poznajete kapacitet opterećenja osnovnog materijala, potrebno je da izvršite testiranje rebraste armature i ankera na gradilištu.

To je potrebno u slučaju da osnovni materijal nije pokriven ETA smernicama ili Hiltijevim tehničkim podacima, kao, na primer, kada je osnovni materijal star ili oštećen beton ili stena.

Testiranjem na gradilištu izračunava se projektovana otpornost osnovnog materijala i može da se odredi koji sistem ankera je pravilan za upotrebu na vašoj instalaciji.

Testiranje na gradilištu može da se vrši destruktivnim testiranjem izvlačenja ili nedestruktivnim testiranjem opterećenja.

KADA TREBA VRŠITI TESTIRANJE NA GRADILIŠTU

Možete da vršite testiranje na gradilištu u projektnoj fazi i nakon instalacije pričvrsnog sistema.

Hilti HAT 30 anchor tester

Testiranje na gradilištu tokom projektne faze

Tokom projektne faze, utvrđuje se otpornost osnovnog materijala i vrsta pričvrsnog sistema koji treba koristiti.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Testiranje na gradilištu nakon instalacije

Nakon instalacije sistema ankera, utvrđuje se kvalitet i bezbednost. Ovo testiranje mogu da traže vlasnici zgrade ili da bi se obezbedila usklađenost sa lokalnim smernicama.

ŠTA SE ISPORUČUJE NAKON TESTIRANJA NA GRADILIŠTU

onsite testing report documents

Dobićete detaljan pismeni izveštaj i procenu sa tehničkim podacima testiranja.

Druge koristi od testiranja na gradilištu:

  • Uverićete se da su otpornost na opterećenje i kvalitet projekta u redu.
  • Biće utvrđene vrednosti otpornosti nepoznatog osnovnog materijala ili različitih osnovnih materijala koji nisu obuhvaćeni originalnim odobrenjem.
  • Testiranjem dela instalacije, proveriće se kvalitet i bezbednost naknadno instalirane rebraste armature i pričvrsnih sistema nakon instalacije.

KO IZVRŠAVA HILTI TESTIRANJA NA GRADILIŠTU

Testiranja na gradilištu vrše naši obučeni inženjeri.

Radimo zajedno s vama na gradilištu sa tačnom i redovno kalibrovanom opremom da bismo obezbedili pouzdane rezultate.

Prilagođavamo naša testiranja na gradilištu prema vašim potrebama.

CENA

USLUGA CENA
Ispitivanje ankera nosivosti do 30kN 7.638,30 rsd bez PDV-a

PITAJTE INŽENJERA

PREGLED TESTIRANJA NA GRADILIŠTU

  • Primena: testiranje ankera i rebraste armature na gradilištu
  • Ko ga izvršava: posebno obučeni i sertifikovani Hilti timovi
  • Šta radimo: testiramo rebraste armature i pričvrsne sisteme na gradilištu, uz dostavu pismenog izveštaja o testiranju i procene
  • Kome je namenjeno: strukturalnim inženjerima, projektantima, šefovima gradilišta, građevinskim inspektorima
  • Cena: zavisno od vremena potrebnog za izvršenje testiranja