Vesti i događaji

Proračun ankera - trening za inžinjere

Proračun ankera - trening za inženjere

Tehnički trening koji će povećati vašu produktivnost

  • Da li birate najbolje ankere za datu aplikaciju?
  • Da li proračun u potpunosti prati EC2?
  • Da li je anker ploča zaista idealno tvrda?

Ako često sebi postavljate ova pitanja, onda je ovo trening za Vas!

NAŠ SHEAR CONNECTOR DESIGN SOFTWARE za proračun HVB konektora

NAŠ SHEAR CONNECTOR DESIGN SOFTWARE za proračun HVB konektora

Proračun spregnute grede

Naš Shear Connector Design software za proračun HVB konektora pomaže inžinjerima da lakše urade proračun spregnutih greda, prema Evrokod standardima. Upravljajte tokom proračunna od detaljnog dizajna do projekte dokumentacije.