KURSEVI ZA VEZU ČELIKA ZA BETON

KURSEVI ZA VEZU ČELIKA ZA BETON

Tehnički treninzi za povećanje Vaše produktivnosti

Dizajnirali smo u potpunosti besplatne E-learning kurseve za inženjere koji pokrivaju različite teme koje se odnose na projektovanje osnovne ploče i odgovarajućih ankera.

  • Osnovni kurs "Trening o osnovnoj ploči" je idealan za one kojima je ova tema nova ili žele da osveže svoje znanje o EC2-4, o ponašanju ankera i metodama njihovog sračunavanja, kao i o projektovanju osnvne ploče.
  • Napredni kurs "Napredni trening o osnovnoj ploči" se odnosi na one koji hoće da prodube svoje veštine za dimenzionisanje ovih elemenata u skladu sa modelom konačnih elemenata implementiranim u PROFIS Egineering.

Izaberite odgovarajući kurs za Vas na osnovu Vaših potreba i ciljeva!

Uvod

Znamo da su čelik-beton veze samo mali deo Vašeg dnevnog rada, ali imaju veliki značaj pri obezbeđivanju pouzdanosti i bezbednosti Vašeg projekta. Kako bismo Vam pomogli da budete efikasniji i da optimizujete proces definisanja veza, napravili smo kurseve koji se odnose na osnovnu ploču i pričvršćivanja za nju.

Ovi kursevi počinju sa pružanjem osnovnih informacija o ankerima do naprednijih procena proračuna i čvrstoće ploče. Sadržaj su pripremili Hilti eksperti i dostupan je u besplatoj eLearning opciji.

Ovi kursevi će Vam pomoći da razumete načine optimzovanja čelik-beton veza.

Ključne tečke

Naši kursevi pružaju solidnu osnovu za dimenzionisanje veza čelik-beton sa naknadno ugrađenim ankerima. Kursevi donose sledeće benefite:

  • pregled najnovijih propisa i implikacija za projektovanje osnovne ploče,
  • znanje o metodama proračuna EC2-4 korišćenim u PROFIS Engineering-u,
  • sertifikat o pohađanom kursu.

TRENING O OSNOVNOJ PLOČI

MODULI OSNOVNOG KURSA

Uvod u naknadno ugrađene ankere

Uvod u naknadno ugrađene ankere

Šta su naknadno ugrađeni ankeri?

Prikazane su različite vrste ankerisanja i njihovi principi rada, kao i glavni faktori koji utiču na izbor ankera.

Old HST in Railing, Hand-railing

Propisi za proračun ankera

Koji propisi se moraju pratiti prilikom proračuna ankera?

Pregled propisa i na koji način proizvođači obezbeđuju tehničke podatke u skladu sa njima.

Projektovanje prema EC2

Projektovanje prema EC2

Kako projektovati prema En 1992-4.

Detaljni pregled provera i upoređivanje sa ETAG 001 priručnikom.

Projektovanje osnovne ploče

Projektovanje osnovne ploče

Kako projektovati osnovnu ploču.

Tipičan proces za definisanje  veze između čelika i betona je prezentovana i analizirana, posebno objašnjavajući  implikacije koje proističu iz toga da je podloga glatka.

NAPREDAN KURS O OSNOVNOJ PLOČI

MODULI NAPREDNOG KURSA

Napredno projektovanje osnovne ploče - pretpostavke i izazovi (1/2)

Napredno projektovanje osnovne ploče - pretpostavke i izazovi (1/2)

Koji su glavni izazovi i kako da ih prevaziđemo? 

Prezentovane su relevantne teme o projektovanju osnovne ploče, u odnosu na tok posla i pretostavke "hrapave ploče".

Napredno projektovanje osnovne ploče - projektovanje sa PROFIS Engineering-om (2/2)

Napredno projektovanje osnovne ploče - projektovanje sa PROFIS Engineering-om (2/2)

Kako u potpunosti iskoristiti softver.

Kroz razvoj primera, objašnjeni su različiti parametri korišćeni u PROFIS  Engineering-u, sa detaljima o korišćenim FEM metodama i kako se tumači test izveštaj. Kako najbolje iskoristiti softver