ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Doprinosimo većoj bezbednosti i produktivnosti gradilišta

Health and safety at Hilti

DIZAJNIRANI DA BUDU ERGONOMSKI OBLIKOVANI I DA SPREČE NESREĆE

Svesni smo koliko gradilišta mogu da budu opasna, bilo da se radi na visini ili u uglovima koje je teško dostići.

Stoga su naši alati dizajnirani tako da sprečavaju nesreće i štite zdravlje ljudi koji ih koriste. To čini gradilišta bezbednijim, uz istovremenu uštedu vremena, održavanje produktivnosti građevine i lakše poštovanje zadanih rokova.

Naše inovativne tehnologije su projektovane tako da vam pomognu u sledećim aspektima rada:

Prašina

Naši sistem za uklanjanje prašine (Dust Removal System, DRS) efikasno usisavaju prašinu čim se stvori. Takođe, nudimo alternativne metode rada kao što su direktno pričvršćivanje.

Vibracije šaka-ruka

Hiltijev sistem aktivnog smanjenja vibracija (Active Vibration Reduction, AVR) smanjuje vibracije za dve trećine u odnosu na konvencionalne alate. Isto tako, pomaže u sprečavanju povezanih zdravstvenih problema i omogućuje duže korištenje naših alata.

Rad na visini

Rad na visini je jedan od najčešćih uzroka povreda u građevinskoj industriji. Naši sistemi mogu biti od pomoći, uključujući Hiltijevu tehnologiju aktivne kontrole obrtnog momenta (Active Torque Control, ATC), bežične električne alate, alate s produžetkom iz asortimana DX, montažne sisteme sa brzim „twist and lock“ instalacionim kanalom i Hilti alate za laserska merenja i poravnanja.

Ergonomski proizvodi

Svi naši proizvodi su dizajnirani tako da budu ergonomski. 

Smanjenje buke

Buka na gradilištu predstavlja ozbiljan rizik za sluh osoblja; stoga stalno radimo na smanjenju nivoa buke naših alata i tehnologija. 

OBUKA I USLUGE KOJE SE ODNOSE NA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Takođe nudimo i veliki broj obuka vezanih za zdravlje i bezbednost, pripremljenih u skladu s potrebama gradilišta.

Naši kursevi obuke su vrlo interaktivni i praktični. Isto tako, možemo uključiti prikaz naših tehnologija, na primer, poređenjem naših proizvoda za smanjenje prašine s drugim tehnologijama, koje ispuštaju više prašine.

MEĐUNARODNI STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Zdravlje i bezbednost su vrlo važni za nas u kompaniji Hilti. Projektujemo naše tehnologije imajući na umu bezbednost i produktivnost naših kupaca.

Ali, isto tako, ubeđeni smo da su međunarodni standardi za zdravlje i bezbednost potrebni u celoj građevinskoj industriji širom sveta.

Stoga, zajedno s našim kupcima, partnerima i vodećim telima i kompanijama u ovom sektoru radimo na izradi zajedničkih smernica i ciljeva.

Pridružili smo se ENCORD-u, evropskoj mreži građevinskih kompanija, istraživača i razvojnih inženjera, s velikom platformom, s ciljem razmatranja i pokretanja novih načina poboljšanja bezbednosti na gradilištima.

Takođe smo osnovali platformu za razmenu informacija u građevinskoj industriji, pod nazivom HSE Manager Conference (Konferencija za zaštitu zdravlja i bezbednosti i zaštitu životne sredine), na kojoj možemo da razmenjujemo iskustva i najbolje prakse i razgovaramo o potrebama naših kupaca.  

VIŠE O KORPORATIVNOJ ODGOVORNOSTI

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Više informacija

ČLANOVI NAŠEG TIMA

Više informacija

GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

Više informacija