ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Doprinosimo većoj bezbednosti i produktivnosti gradilišta

Health and safety at Hilti

DIZAJNIRANI DA BUDU ERGONOMSKI OBLIKOVANI I DA SPREČE NESREĆE

Svesni smo koliko gradilišta mogu da budu opasna, bilo da se radi na visini ili u uglovima koje je teško dostići.

Stoga su naši alati dizajnirani tako da sprečavaju nesreće i štite zdravlje ljudi koji ih koriste. To čini gradilišta bezbednijim, uz istovremenu uštedu vremena, održavanje produktivnosti građevine i lakše poštovanje zadanih rokova.

Naše inovativne tehnologije su projektovane tako da vam pomognu u sledećim aspektima rada:

Hilti dust removal system (DRS) TE DRS-Y

Prašina

Naši sistem za uklanjanje prašine (Dust Removal System, DRS) efikasno usisavaju prašinu čim se stvori. Takođe, nudimo alternativne metode rada kao što su direktno pričvršćivanje.

Hilti active vibration reduction (AVR) TE 1000-AVR breaker

Vibracije šaka-ruka

Hiltijev sistem aktivnog smanjenja vibracija (Active Vibration Reduction, AVR) smanjuje vibracije za dve trećine u odnosu na konvencionalne alate. Isto tako, pomaže u sprečavanju povezanih zdravstvenih problema i omogućuje duže korištenje naših alata.

Hilti TE 6-A36 rotary hammer

Rad na visini

Rad na visini je jedan od najčešćih uzroka povreda u građevinskoj industriji. Naši sistemi mogu biti od pomoći, uključujući Hiltijevu tehnologiju aktivne kontrole obrtnog momenta (Active Torque Control, ATC), bežične električne alate, alate s produžetkom iz asortimana DX, montažne sisteme sa brzim „twist and lock“ instalacionim kanalom i Hilti alate za laserska merenja i poravnanja.

Hilti SID 8-A22 impact driver

Ergonomski proizvodi

Svi naši proizvodi su dizajnirani tako da budu ergonomski. 

Hilti TE 60-ATC combihammer

Smanjenje buke

Buka na gradilištu predstavlja ozbiljan rizik za sluh osoblja; stoga stalno radimo na smanjenju nivoa buke naših alata i tehnologija. 

OBUKA I USLUGE KOJE SE ODNOSE NA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Hilti health and safety trainings

Takođe nudimo i veliki broj obuka vezanih za zdravlje i bezbednost, pripremljenih u skladu s potrebama gradilišta.

Naši kursevi obuke su vrlo interaktivni i praktični. Isto tako, možemo uključiti prikaz naših tehnologija, na primer, poređenjem naših proizvoda za smanjenje prašine s drugim tehnologijama, koje ispuštaju više prašine.

MEĐUNARODNI STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Zdravlje i bezbednost su vrlo važni za nas u kompaniji Hilti. Projektujemo naše tehnologije imajući na umu bezbednost i produktivnost naših kupaca.

Ali, isto tako, ubeđeni smo da su međunarodni standardi za zdravlje i bezbednost potrebni u celoj građevinskoj industriji širom sveta.

Stoga, zajedno s našim kupcima, partnerima i vodećim telima i kompanijama u ovom sektoru radimo na izradi zajedničkih smernica i ciljeva.

Pridružili smo se ENCORD-u, evropskoj mreži građevinskih kompanija, istraživača i razvojnih inženjera, s velikom platformom, s ciljem razmatranja i pokretanja novih načina poboljšanja bezbednosti na gradilištima.

Takođe smo osnovali platformu za razmenu informacija u građevinskoj industriji, pod nazivom HSE Manager Conference (Konferencija za zaštitu zdravlja i bezbednosti i zaštitu životne sredine), na kojoj možemo da razmenjujemo iskustva i najbolje prakse i razgovaramo o potrebama naših kupaca.