ODRŽAVAJTE SVOJE HILTI ALATE PRECIZNIM I TAČNIM

Usluge kalibracije i merenja

Hilti calibration service

Nudimo usluge kalibracije za testiranje i ponovno podešavanje vaših Hilti mernih alata uključujući:

  • laserske daljinomere
  • laserske nivelire
  • tačkaste i linijske lasere
  • skenere za beton
  • sveukupne stanice

Svi naši Hilti alati su dizajnirani tako da budu visoko precizni instrumenti. Ali ponekad na njihovu tačnost mogu da utiču teški uslovi, kao što su neodgovarajuće skladištenje, oscilacije temperature ili nepravilno rukovanje. Takođe, na tačnost tokom vremena mogu da utiču i rigorozni uslovi svakodnevne upotrebe.

Stoga vam preporučujemo da redovno vršite kalibraciju svojih alata, najmanje jednom godišnje.

U nekim slučajevima, možda će biti potrebno da izvršite kalibraciju svojih alata češće; iz tog razloga, molimo vas da proverite vašu internu politiku kvaliteta da biste zadovoljili zahteve interne revizije kompanije.

Takođe preporučujemo da redovno ispitujete svoje alate na terenu, posebno pre zadataka sa kritičnim merenjima i ako su vaši alati bili podvrgnuti teškim uslovima rada.

Možete naći dodatne informacije o ovoj temi u Uputstvima za rad vašeg alata.

uslugu u tri koraka:

  • Provera tačnosti

Upoređujemo tačnost vašeg alata s tačnošću definisanom našim „specifikacijama proizvođača” u priručniku za korisnika.

  • Podešavanje, čišćenje i servisiranje

Ako alat ne odgovara originalnim specifikacijama, podešavamo tačnost laserskog nivelira ili detektora.

Takođe, čistimo alat i proveravamo pravilnost njegovog rada pre nego što vam ga pošaljemo nazad.

  • Dokumentacija

Takođe vam isporučujemo i pismeni izveštaj, sa spiskom izvršenih merenja za ulazne i izlazne vrednosti ispitivanja. Isto tako, uključujemo i potvrdu da je alat sada usklađen sa originalnim specifikacijama proizvođača.

BEZ SERTIFIKACIJE PREMA STANDARDU ISO 17025

Napominjemo da procedura provere kompanije Hilti nije akreditovana prema standardu ISO 17025 ili bilo kakvom drugom sertifikacionom standardu koji je posebno namenjen za laboratorije za kalibraciju.

Upućujemo vas na vašu internu politiku kvalitete da biste proverili da li je potrebno izvršiti kalibraciju prema standardu kao što je ISO 17025.

Ako imate pitanja, molimo vas da se obratite svom lokalnom Hilti timu.

Samo nam se obratite

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA KALIBRACIJU I MERENJE

Zašto treba da kalibriram svoje alate?

Naši Hilti alati su dizajnirani tako da budu visoko precizni instrumenti, ali mogu da se oštete i postanu netačni usled spoljnih faktora kao što su temperaturne oscilacije, vazdušni pritisak, neodgovarajući uslovi skladištenja ili svakodnevna teška upotreba.

Kako često treba da kalibriram svoje Hilti alate?

Preporučujemo redovnu kalibraciju, najmanje jednom godišnje. Takođe, molimo vas da proverite vašu internu politiku kvaliteta da biste zadovoljili interne potrebe kompanije.

Takođe preporučujemo da redovno ispitujete svoje alate na terenu, posebno pre zadataka sa kritičnim merenjima i ako je vaš alat bio podvrgnut teškim uslovima rada. Takođe, pre upotrebe pročitajte Uputstva za rad.

Koje sertifikate za kalibraciju ima kompanija Hilti?

Nismo sertifikovani prema standardu ISO 17025.

Proverite svoju internu politiku kvaliteta da biste saznali koji nivo kalibracije trebate.

Kome treba da se obratim za kalibraciju?

Obratite se svom lokalnom Hiltijevom menadžeru naloga ili nazovite Hiltijevu korisničku podršku na 0800 003 000

DA LI STE TAKOĐE ZAINTERESOVANI ZA NAŠE NAJNOVIJE PROIZVODE ZA MERENJE?