TRENING ZA INZENJERE

TRENING ZA INZENJERE

Hiltijeva stručnost i iskustvo na usluzi za vašu obuku.

 

Pohađajte kurseve obuke za inženjere: moći ćete da zaronite u određene teme izgradnje, razvijete znanja korisna za vaš rad i ostanete u toku o inovacijama i najnovijim regulatornim izmenama.

E-učenje

POST-INSTALLED REBAR ENGINEERING TRAINING

INŽENJERSKI TRENING ZA NAKNADNO UGRAĐIVANJE ARMATURE

Pristupite sada besplatnom kursu na internetu.

Dobijte informacije o kursu

E-učenje

BASEPLATE ENGINEERING TRAININGS

KURSEVI ZA VEZU ČELIKA ZA BETON

Dizajnirali smo u potpunosti besplatne E-learning kurseve za inženjere koji pokrivaju različite teme koje se odnose na projektovanje osnovne ploče i odgovarajućih ankera.

Dobijte informacije o kursu

E-učenje

SOFA HILTI METHOD FOR ANCHOR DESIGN

SOFA HILTI METODA ZA PROJEKTOVANJE ANKERA

Kurs e-učenju koji objašnjava Hilti SOFA metodu za proračun ankera.

Dobijte informacije o kursu

E-učenje

CONCRETE OVERLAY ENGINEERING TRAINING

OBUKA ZA INŽENJERING PREKLAPANJA BETONA

Kurs je dizajniran da maksimizira vašu produktivnost.

Dobijte informacije o kursu

Srodni proizvodi i usluge

PROFIS Engineering

SVE U JEDNOM SOFTVERU ZA PRORAČUN ANKERA

Maksimizirajte Vašu produktivnost proračunavajući konekciju čelika za beton kao celinu.

Saznaj više
TESTIRANJE ANKERA NA GRADILIŠTU

TESTIRANJE ANKERA NA GRADILIŠTU

Neka vam Hilti pomogne da odredite vrednosti otpora koje nedostaju ili da procenite da li su ankeri ispravno postavljeni.

Saznaj više