TRENING ZA INZENJERE

TRENING ZA INZENJERE

Hiltijeva stručnost i iskustvo na usluzi za vašu obuku.

 

Pohađajte kurseve obuke za inženjere: moći ćete da zaronite u određene teme izgradnje, razvijete znanja korisna za vaš rad i ostanete u toku o inovacijama i najnovijim regulatornim izmenama.

Protivpožarno projektovanje konstruktivnih veza

E-learning

Protivpožarno projektovanje konstruktivnih veza

Pristupite besplatnom kursu e-učenja

Da bismo vam pomogli da razumete važnost požarnog projektovanja, kako se različiti materijali ponašaju pod dejstvom vatre i šta Evrokod kaže o naknadno postavljenim ankerima i armaturnim šipkama u slučaju izlaganja požaru, napravili smo ovaj poseban kurs.

E-učenje

POST-INSTALLED REBAR ENGINEERING TRAINING

INŽENJERSKI TRENING ZA NAKNADNO UGRAĐIVANJE ARMATURE

Pristupite sada besplatnom kursu na internetu.

Dobijte informacije o kursu

E-učenje

BASEPLATE ENGINEERING TRAININGS

KURSEVI ZA VEZU ČELIKA ZA BETON

Dizajnirali smo u potpunosti besplatne E-learning kurseve za inženjere koji pokrivaju različite teme koje se odnose na projektovanje osnovne ploče i odgovarajućih ankera.

Dobijte informacije o kursu

E-učenje

SOFA HILTI METHOD FOR ANCHOR DESIGN

SOFA HILTI METODA ZA PROJEKTOVANJE ANKERA

Kurs e-učenju koji objašnjava Hilti SOFA metodu za proračun ankera.

Dobijte informacije o kursu

E-učenje

CONCRETE OVERLAY ENGINEERING TRAINING

OBUKA ZA INŽENJERING PREKLAPANJA BETONA

Kurs je dizajniran da maksimizira vašu produktivnost.

Dobijte informacije o kursu

Srodni proizvodi i usluge

DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

SVE U JEDNOM SOFTVERU ZA PRORAČUN ANKERA

Maksimizirajte Vašu produktivnost proračunavajući konekciju čelika za beton kao celinu.

Saznaj više
HAT 30 digital

TESTIRANJE ANKERA NA GRADILIŠTU

Neka vam Hilti pomogne da odredite vrednosti otpora koje nedostaju ili da procenite da li su ankeri ispravno postavljeni.

Saznaj više