SOFA Hilti Metoda za projektovanje ankera

SOFA Hilti Metoda za projektovanje ankera

Tehničke obuke za maksimalnu produktivnost

  • Šta je SOFA metoda?
  • Zašto moram da popunjavam rupe?
  • Koje su implikacije za aplikacije koje se nalaze u prekidu?

Ako ste ikada sebi postavljali ova pitanja, onda je ovaj kurs za vas!

Uvod

Cilj kursa je da pruži pregled Hilti SOFA metode. Videćete kako vam SOFA metoda može pomoći u pronalaženju rešenja čak i u situacijama koje nisu predviđene, pa se stoga ne mogu izračunati, sa EC2-4 standardom.

Pored toga, ovaj kurs će pružiti uputstva o tome kako da koristite SOFA u PROFIS Engineering-u i pokazati načine za dalju optimizaciju izračunatih rešenja za ankere.

Ključne tačke

Kurs pruža solidnu osnovu za razumevanje Hilti SOFA metode, za dimenzionisanje ankera u situacijama koje nisu obuhvaćene Evrokodom 2 deo 4.