Tehnička pomoć

Specifične tehničke usluge i tehnička pomoć

assistenza-tecnica

Kada vam treba pomoć, u bilo kojoj fazi razvoja vašeg projekta, tehničari kompanije Hilti su uvek uz vas. Tehnička usluga nudi visoko specijalizovanu podršku biroima, tehničkim odeljenjima i instalaterima putem: 

  • konsaltinga u projektovanju, kojim upravlja tehničko odeljenje sedišta u Milanu ili naši inženjeri na terenu koji rade direktno u kontaktu s projektantom ili u sedištu preduzeća;
  • konsaltinga na gradilištu, s ciljem rešavanja problema nastalih u toku rada;

  • specifičnih tehničkih usluga: radi se o detaljnoj dokumentaciji koja analizuje traženu primenu i nudi najbolje rešenje putem tehničkog izveštaja, grafičkih elaborata, radnih uputstava i spiska materijala.

Stojimo vam na raspolaganju: odaberite vrstu primene i tražite podršku ili jednostavno više informacija.
Složena tehnička dublja proučavanja, obuhvaćena tehničkim servisom sa specifikacijama, biće isporučena samo nakon prihvaćanja honorara za profesionalne usluge.