Najčešća pitanja: baterijske alatke kompanije Hilti

Odgovori na uobičajena pitanja o električnim alatkama i baterijama, uključujući pitanja o platformi tehnologije Nuron

BATERIJSKE PLATFORME

Koja je razlika između baterijske platforme tehnologije Nuron i baterijskih platformi kompanije Hilti od 12 V, 22 V i 36 V?

Baterijska platforma tehnologije Nuron je najnoviji dodatak asortimanu baterijskih alatki kompanije Hilti. Njome dobijate jednu baterijsku platformu visokih performansi za sve baterijske alatke kompanije Hilti. Uz baterijsku platformu tehnologije Nuron možete da pojednostavite svoje poslovanje jer za sve primene – od zavrtanja do rezanja betona – možete da koristite isti komplet međusobno zamenljivih baterija visokih performansi od 22 V tehnologije Nuron. Naše ostale baterijske platforme obuhvataju pomoćnu kompaktnu platformu od 12 V za rad u skučenim prostorima, našu raniju platformu od 22 V i platformu od 36 V za zahtevnije poslove, kao što su rezanje ili brušenje metala.

NADOGRADITE NA TEHNOLOGIJU NURON

Da li moram da obavim nadogradnju na tehnologiju Nuron ili mogu da nastavim da koristim baterijske alatke kompanije Hilti koje već imam?

Možete da nastavite da koristite baterijske alatke kompanije Hilti koje imate. Međutim, toplo preporučujemo nadogradnju na tehnologiju Nuron jer ova platforma pruža više performansi i veće prednosti povezivanja po sličnoj ceni.

Da li su alatke tehnologije Nuron skuplje od postojećih alatki kompanije Hilti od 22 V i 36 V?

Cena platforme tehnologije Nuron slična je cenama naših ostalih baterijskih platformi. Za više detalja o pojedinačnim alatkama posetite stranice proizvoda na našoj veb lokaciji, obratite se našem timu za korisničku podršku, razgovarajte sa svojim komercijalistom ili posetite jednu od prodavnica kompanije Hilti.

Ako obavim nadogradnju na tehnologiju Nuron, hoću li morati da zamenim rezervne delove i dodatke koje imam?

Ne – nije potrebna zamena svih rezervnih delova i dodataka za alatke. Za više informacija posetite stranice proizvoda na našoj veb lokaciji, obratite se našem timu za korisničku podršku, razgovarajte sa svojim komercijalistom ili posetite jednu od prodavnica kompanije Hilti.

Koliko dugo će biti dostupne postojeće alatke kompanije Hilti od 22 V i 36 V?

Trenutne platforme od 22 V i 36 V će ostati dostupne, kao i podrška za njih, koliko god je to potrebno.

Mogu li i dalje da koristim platformu od 12 V za pomoćne kompaktne alatke kod manje zahtevnih zadataka?

Yes. You can continue using Hilti 12V battery power tools for ligher-duty applications in hard-to-reach corners.

Mogu li uz baterije tehnologije Nuron da koristim alatke kompanije Hilti od 22 V i 36 V koje već imam?

Da. Za manje zahtevne primene u teško dostupnim uglovima možete nastaviti da koristite električne alatke kompanije Hilti sa baterijom od 12 V.

BATERIJE

Kako treba da skladištim litijum-jonske baterije i rukujem njima?

Za duži vek trajanja baterije, veću produktivnost i bolju zaštitu vaših timova preporučujemo sledeće: 

  • Temperatura skladištenja između –20 °C i +40 °C  
  • Nemojte čuvati baterije na punjaču. Uvek uklonite bateriju sa punjača kada je punjenje završeno.  
  • Baterije nikada nemojte skladištiti na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti, na izvorima toplote ili iza stakla.  
  • Radna temperatura okruženja između –17 °C i +60 °C.  
  • Redovno pregledajte baterijske sklopove i izbegavajte punjenje ili pražnjenje ako je vidljivo oštećenje.  
  • Baterije održavajte čistim – uklonite prašinu i šut suvom mekom četkom ili suvom krpom.  
  • Baterije nemojte koristiti u druge svrhe (npr. kao čekiće).

Šta znači stanje baterije?

Stanje baterije se odnosi na preostali vek trajanja litijum-jonskih baterijskih sklopova. Sve litijum-jonske baterije starenjem gube kapacitet i performanse – bilo da se radi o baterijama za alatke ili baterijama za prenosni računar i mobilni telefon. Funkcija stanja baterije na platformi tehnologije Nuron pruža vam smernice o vremenu zamene baterijskog sklopa. Ova funkcija vam pomaže da osigurate da tokom radu uvek koristite alatke najveće moguće produktivnosti.

Da li litijum-jonske baterije rade na većim hladnoćama?

Radna temperatura okruženja trebalo bi da bude između –17 °C i +60 °C, a optimalan raspon se kreće od 10 °C do 30 °C. Baterije se ne mogu puniti ispod 0 °C.

Da li pre punjenja treba potpuno isprazniti litijum-jonske baterije?

Ne, litijum-jonsku bateriju ne morate potpuno isprazniti pre punjenja. Litijum-jonske baterije su vrlo svestrane i ne postoje posebni razlozi za zabrinutost u pogledu skraćenja veka trajanja baterije zbog „memorijskih efekata“ usled delimičnog punjenja i pražnjenja.

Koliko dugo traju litijum-jonske baterije kompanije Hilti?

Baterije tehnologije Nuron sadrže visokokvalitetne litijum-jonske ćelije koje su dizajnirane za pružanje visokih performansi i dugog veka trajanja. Vek trajanja pojedinačne baterije zavisi od niza činilaca, kao što su, između ostalog, vrsta korišćene alatke, sila koju primenjuje korisnik, učestalost upotrebe i temperatura okruženja.

EKOLOŠKA ODRŽIVOST

Kako mogu da odložim litijum-jonske baterije na siguran način?

Preuzimamo odgovornost za naše proizvode tokom celog veka trajanja i na njegovom kraju kako ne bi završili na deponiji. Baterije kompanije Hilti možete odložiti u prodavnici kompanije Hilti ili uputstva za odlaganje možete zatražiti od lokalnih državnih resursa za odlaganje otpada ili javno zdravstvo i bezbednost. Pre odlaganja baterija prekrijte kontakte nevprovodnim materijalom (na primer, trakom za električne instalacije). Baterije nemojte odlagati kao kućni otpad.

Da li se baterijske alatke kompanije Hilti mogu reciklirati?

Naše alatke sadrže velike udele čelika, bakra i aluminijuma, pa se više od 70% mase alatke može reciklirati za razne druge svrhe. Takođe neprestano radimo na povećanju tog procenta.

Šta kompanija Hilti radi kako bi smanjila uticaj svojih električnih alatki na okolinu?

U kompaniji Hilti gledamo na ceo vek trajanja naših proizvoda. Na primer, trenutno u izradi naših proizvoda u proseku koristimo 23% recikliranog materijala (u odnosu na globalni prosek od 8%), a 100% naše proizvodnje pokreće obnovljiva energija. Takođe se radije usredsređujemo na popravke alatki nego na zamenu, a kad alatka dostigne kraj veka trajanja, besplatno ćemo je preuzeti posredstvom naših globalnih partnera za prikupljanje. Sve što se ne može ponovo upotrebiti, recikliraće se posredstvom naših proverenih logističkih partnera treće strane. Tako je zagarantovana mogućnost procene alatki za ponovnu upotrebu, bilo kao potpunih alatki ili komponenata za naš program ponovne upotrebe rezervnih delova. Budući da su naše alatke u procentu većem od 70% napravljene od metala, veći deo mase alatke se može ponovo pustiti u opticaj na međunarodna tržišta sirovina. Za više informacija posetite odeljak o održivosti na našoj veb lokaciji.

Šta kompanija Hilti radi kako bi smanjila uticaj svojih litijum-jonskih baterija na okolinu?

Baterije koje je prikupila naša globalna mreža reverzibilne logistike recikliraće naši partneri treće strane, specijalizovani za recikliranje baterija. Oni izdvajaju određene materijale, uključujući kobalt, nikl i litijum. Ovi materijali se zatim ponovo koriste u budućim proizvodnim procesima. Sarađujemo sa partnerima za reciklažu kako bismo poboljšali postupak recikliranja i osigurali izdvajanje što veće količine prethodno spomenutih vrednih materijala.

Beskompromisni baterijski pogon

Više performansi. Veća bezbednost. Veća mogućnost povezivanja. Više tehnologije Nuron