SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE, APLIKACIJE I BIM REŠENJA

Od projekta i konstrukcije do upravljanja zgradom

Da li želite da učinite vaše građevinske projekte jednostavnijim, bezbednijim i produktivnijim? Poboljšajte svoj način rada automatskim izvođenjem složenih izračunavanja i svođenjem na minimum potrebe za detaljnim stručnim savetima inženjera.

Učinite vaše projekte bezbednijim tako što ćete izbaciti ručne prenose podataka i potencijalne greške.

Isporučite bolje projekte putem BIM projektovanja u kancelariji da biste uštedili na interferencijama i vremenu na gradilištu. Aplikacijama koje se zasnivaju na cloud tehnologiji možete da poboljšate saradnju projektnog tima i da dobijete pristup projektnim podacima u realnom vremenu. 

Hiltijev softver za projektovanje, aplikacije i BIM rešenja koja se zasnivaju na testiranim i odobrenim Hiltijevim tehnologijama, međunarodnim propisima i Hiltijevim metodama projektovanja omogućuju vam da bezbedno i pouzdano koristite primene projekata.

Oslonite se na usluge Hiltijevih inženjera i osoblja koji će raditi sa vama na gradilištu, onlajn i putem telefona u više od 120 zemalja širom sveta.

Hilti Channel Calculator

Hilti Channel Calculator

Ubrzajte izbor svojih kanala za postavljanje pomoću aplikacije Hilti Channel Calculator

Channel Calculator je alat za izbor pravog kanala za vaše svakodnevne primene u instalaciji ventilacionih vodova, cevi i regala, softver vam pomaže da brzo pronađete odgovarajuće rešenje uz minimalan napor.

KOJI HILTIJEVI PROIZVODI SU POKRIVENI BIM SOFTVEROM ZA PROJEKTOVANJE

SVE U JEDNOM SOFTVERU ZA PRORAČUN ANKERA

SVE U JEDNOM SOFTVERU ZA PRORAČUN ANKERA

Maksimizirajte Vašu produktivnost proračunavajući konekciju čelika za beton kao celinu

Više informacija
Web

NAKNADNO UGRAĐENE ARMATURNE ŠIPKE

Sada možete da ih izračunate uz PROFIS Engineering paket!

Više informacija
HILTIJEVA BIM/CAD BIBLIOTEKA

HILTIJEVA BIM/CAD BIBLIOTEKA

Pristupite bogatoj Hiltijevoj BIM/CAD biblioteci sa Hiltijevim proizvodima u 2D i 3d formatu na Hilti Online ili preko naših partnera AutoCAD ®, Revit ®, Tekla, Dlubal i bimobjects.com.

Više informacija
BETONSKE OBLOGE

BETONSKE OBLOGE

Projektujte ih uz PROFIS Engineering paket!

Više informacija
Software Hilti Shear Connector Design

Naš shear connector design software za proračun HVB konektora

Proračun spregnute grede

Naš Shear Connector Design software za proračun HVB konektora pomaže inžinjerima da lakše urade proračun spregnutih greda, prema Evrokod standardima.