PROFIS Engineering Suite

PROFIS Engineering Suite

Sveobuhvatno rešenje za projektovanje pričvršćivanja i spojeva

PROFIS Engineering Suite je softver koji se ne instalira na računaru, jednostavno se koristi, a pomoću kog projektovanje i analiza konstrukcijskih spojeva postaju brži i jednostavniji nego ikada do sada.

Ne samo za ankere, PROFIS projektuje, izračunava i analizira više pričvršćivanja istovremeno, uključujući i spojeve čelika sa betonom, betona sa betonom, čelika sa zidovima od cigle i nudi kompletna rešenja za gelendere i osnovne ploče koja su pouzdanija, ekonomičnija i usklađena sa propisima. PROFIS dolazi sa obukom za inženjere koja je prilagođena primeni a pomoću koje ćete moći da otključate puni potencijal softvera.

Odaberite verziju i model licenciranja koji najbolje odgovaraju vašim potrebama

Verzija Standard je uvek besplatna – ili besplatno isprobajte potpunu Premium verziju u probnom roku od 30 dana. Nakon ovog probnog razdoblja automatski možete nastaviti da koristite verziju Standard ili da kupite Premium licencu.

ŠTO PROFIS ENGINEERING SUITE MOŽE DA URADI ZA VAŠE PREDUZEĆE?

Omogući pridržavanje standarda

Budite mirni znajući da vaš projekt automatski ispunjava zahteve lokalnih normi i odobrenja. Tumačenje normi i propisa i njihova primena je nama, kao vodećem proizvođaču ankera, jedan od ključnih ciljeva. 

Poboljšanje preciznosti

Greške pri ručnom unosu podataka znače skupe dodatne radove. Unesite tačne podatke isprva: učitajte podatke iz softvera za strukturalnu analizu, obradite nekoliko opterećenja istovremeno i napravite precizne BIM/CAD modele.

Ušteda vremena

Koristite šablone da biste projektovali spojeve za nekoliko minuta. Ne gubite vreme na istraživanje – pustite da PROFIS odradi specifikaciju ankera. Ubrzajte komunikaciju tako što ćete celom timu dati pristup najnovijoj datoteci u oblaku.

Učite efikasno

Bilo da ste iskusan inženjer ili tek počinjete sa inženjerskim radom, naša tehnička obuka – koja pokriva osnovne primene i napredne module – vam omogućava da projektujete brzo i u skladu sa propisima.

Ankerisanje u betonu

Ankerisanje u betonu

Projektovanje složenih i standardnih konstrukcijskih spojeva sa osnovnom pločom

Koristite unapred definisane šablone za brzo i efikasno projektovanje učvršćivanja u betonu, uključujući i naknadno ugrađene i zalivene ankere, osnovne ploče, varove i učvršćivače. Jednim klikom možete da analizirate osnovne ploče CBFEM metodom i obavite provere krutosti kako biste utvrdili da li treba da prilagodite dizajn ili opterećenje. Optimizujte tačke instalacije i sprovedite provere naprezanja i deformacija – PROFIS uzima u obzir primenjena opterećenja kao što su seizmičke aktivnosti i zamor materijala i pronalazi ekonomična rešenja za izbegavanje lomljenja pomoću dodatnih armatura. Pametno projektovanje osnovne ploče pojednostavljuje vaš proces projektovanja.

Generišite prilagođeni izveštaj sa referencama kodova, obračunima, informacijama o proizvodu i slikama.

201910 HIT HY 200 application

Beton na beton: PIR

Sve što vam je potrebno za projektovanje naknadno ugrađene armaturne šipke

Dodajte ili produžite betonske elemente bez obzira na to da li radite sa postojećom armaturom ili vam nedostaju početne armaturne šipke. Rešite konstrukcijske spojeve i veze u betonu, a zatim proverite otpor na smicanje na spoju starog i novog sloja betona.

Da li treba da prilagodite raspored i geometriju naknadno ugrađene armature (PIR)? PROFIS vam omogućava da jednostavno prilagodite parametre prečnika, dubine ugradnje i razmaka za postojeću i naknadno ugrađenu betonsku armaturu.

Beton na beton: slojevi

Beton na beton: slojevi

Projektovanje slojeva betona i naknadno ugrađene armature protiv smicanja

Pomoću alatke PROFIS možete da odredite dimenzije naknadno ugrađenih smicajućih konektora i da proverite spoj između slojeva betona izlivenih u različito vreme. Utvrdite da li vaš dizajn ima ivice ili je simetričan, a zatim definišite različita područja delovanja smicanja. Znaćete da je vaše rešenje ispravno i stabilno zahvaljujući intuitivnom 3D grafičkom prikazu koji pokazuje naprezanja u spoju.

Spremni za ugradnju? PROFIS vam je već uštedeo vreme optimizovanjem rasporeda.

Ankerisanje u zidovima od cigle

Ankerisanje u zidovima od cigle

Projektujte pričvršćivanja u zidovima od cigle produktivnije i preciznije

PROFIS Engineering vam može pomoći u preciznom projektovanju spojeva osnovne ploče ankerima odobrenim u zidarstvu. Uštedite vreme sa intuitivnim ugrađenim šablonima koji kombinuju podatke sa vaše lokacije sa faktorima kao što su dozvoljeno naprezanje i opterećenje na smicanje s obzirom na smanjenje opterećenja i geometrijske zahteve.

Izaberite veličinu i vrstu opeke ili betonske cigle, prilagodite njihov raspored i definišite da li je prisutna fug masa. Možete da kreirate i svoje šablone da biste smanjili vreme projektovanja na sličnim projektima.

Pričvršćivanje gelendera

Pričvršćivanje gelendera

Projektovanje složenih spojeva za platforme, balkone i stepeništa

PROFIS ne uzima u obzir samo norme i propise prilikom projektovanja pričvršćivanja gelendera – softver takođe utvrđuje i opterećenja koja deluju na gelender u zavisnosti od toga da li se on koristi ili ne koristi, od uslova vetra i drugih faktora.

Zatim obavlja proveru stabilnosti. U nekoliko minuta ćete napraviti celovite projekte za zavarene spojeve na osnovu debljine i vrste vara i materijala. A za dodatno smanjenje troškova čelika, PROFIS može da predloži na kojim mestima možete da uključiti plastične delove u dizajn kako bi se omogućili tanji profili vođica i stubova koji i dalje zadovoljavaju propise.

IZABERITE VERZIJU KOJA NAJBOLJE ODGOVARA VAŠEM TIMU

PROFIS Engineering Suite Standard
Premium
INDIVIDUALNO
Premium
PRENOSIVA

Projektovanje Ankera

ACI 318 i CSA A23.3 Projektovanje

Naknadno ugrađeni ankeri

Ugrađeni ankeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✔

 

 

Konstruktivne veze između elemenata

Ankerisanje za beton

Veza između dva betona

Concrete Over Metal Deck

Ankerisanje na opekarskim proizvodima

Ankerisanje rukohvata 

 

 ✔

 

 

 

 

 

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

 

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

Prednosti u okviru produktivnosti

Razmena projekta

Prilagodljivi izveštaji

Višestruke kombinacije opterećenja

   ✔

 ✔

 ✔

 
 ✔

 ✔

 ✔

Projektovanje tipa osnovne ploče

Profil, Osnovna ploča, zavarivanja, učvršćivanje i projektovanje betona

Raspodela opterećenja ankera prema krutosti

Analiza na osnovu metode konačnih elemenata (CBFEM)

Provera krutosti osnovne ploče

 

 

  

 

 ✔

 

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

 

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

Povezivanje sa ostalim softverima

Uvezite opterećenja iz Excel-a

RISA Connection

STAAD.PRO

ROBOT

ETABS

SAP 2000

Dlubal

 

 

 
 ✔

 ✔

 

 

 ✔

 ✔

 ✔

 
 ✔

 ✔

 

 

 ✔

 ✔

 ✔

Izvesti

Item Number

BIM/CAD Export

REVIT Plug-in

TEKLA Plug-in

 

 ✔

 

 

 

 

 

 

 

 ✔

 

 ✔

 

 

 ✔

Inženjerski trenin

E-learning

 

 

Izaberite odgovarajuću PROFIS Engineering licencu za Vas

Stand-alone licence

Samostalna licenca - najbolja za individualne korisnike

  • 1 korisnik
  • Samo jedan imenovani korisnik u istom momentu po licenci

 

Floating licence

Plutajuća licenca - najbolja za srednje velike kompanije

  • Do 40 korisnika
  • Samo jedan korisnik u istom momentu po licenci

 

enterprise licence

Preduzetnička licenca

  • 41+ korisnika
  • Podelite licencu sa bilo kim u okviru istog kompanijskog domena
  • Lista korisnika kojom možete sami upravljati
  • Cena dostupna na zahtev