Hilti Shear Connector Design Software za proračun HVB konektora

Hilti software

NAŠ SHEAR CONNECTOR DESIGN SOFTWARE za proračun HVB konektora

Proračun spregnute grede

Naš Shear Connector Design software za proračun HVB konektora pomaže inžinjerima da lakše urade proračun spregnutih greda, prema Evrokod standardima. Upravljajte tokom proračunna od detaljnog dizajna do projekte dokumentacije. Potrebno je da pristupite Hilti On Line kako biste koristili Shear Connector Desigh Software. Za ovo pratite sledeće korake:

Spremni za proračun

Bilo da radite na proračunu sa standardnim čeličnim gredama i profilisanim limom ili na osetljivom projektu rehabilitacije postojećih čeličnih profila, Dhear Connector Design će vam pomoći da efikasno isprojektujete najbolje rešenje.

Potrebno je samo da unesete podatke i ograničenje, definišete kombinacije opterećenja i poziciju moždanika. U izveštaju će biti vidljiv opis, proračun, kao i crteži koji će biti značajna pomoć na gradilištu.

Prednosti korišćenja našeg programa za proračun HVB moždanika

HIlti software

Povećajte svoju produktivnost

Zaboravite na komplikovane i nepregledne tabele za proračun. Sada možete da uradite proračun u svega nekoliko minuta, bez ugrožavanja bezbednosti i preciznosti.

HVB konektor za prihvatanje smičućih sila

Povećajte svoju profitabilnost

Moždanici koji se zavaruju iziskuju puno vremena. Umesto njih koristite naše pouzdane i odobrene HVB konektore i uvećajte svoju dobit.

Budite na strani sigurnosti i poštovanja regulative

Budite na strani sigurnosti i poštovanja regulative

Sigurnost i pouzdanost se postižu korišćenjem odgovarajućih propisa zajedno sa odgovarajućim proizvodom. Naš Shear Connector Design vam ovo obezbeđuje. Koristi poslednje Evrokod propise i relevantne nacionalne anekse u kombinaciji sa jedinim konektorom za smicanje, koji se upucava, na tržištu. Konektori poseduju ETA (European Technical Assessment) sertifikate.

Prilagodljiv dizajn i precizan proračun

  • Krajnje i srednje grede na dva oslonca, sa prilagodljivim dimenzijama i kvalitetom čeličnih elemenata
  • Standardni i beton smanjene zapreminske težina
  • Puna ploča ili ploča na profilisanom limu
  • Površinska, linijska i koncentrisana opterećenja
  • Ploče sa i bez podupirača tokom izvođenja
  • Proračun sa potpunom i delimočnom vezom
  • Provera momenta savijanja i sile smicanja, uključujući i rebro čelične grede, torzije i izbočavanja


Kreiranje i arhiviranje podataka projekta
Naš Shear Connector Design olakšava pravljenje dokumentacije. Čuvajte, pregledajte i menjajte projekte u personalizovanom okruženju.
 

Delite u okviru svoje mreže
Čuvajte projekte, eksportujete ih i delite sa vašim kolegama. Bez potrebe za instalacijama, vaše kolege će preko jednostavne posete i registracije na našem sajtu moći da koriste aplikaciju


Budite uvereni da ćete tokom celog procesa dobiti ekspertizu kompanije Hilti
Radnici na gradilištu će imati precizna uputstva za instalaciju, a vi ćete moći da se posvetite sledećem projektu. U slučaju da imate pitanja, naši prodavci i inžinjeri će vam uvek biti dostupni.

Softver je besplatan za sve registrovane korisnike

Možete pristupiti Shear Connector Design softveru preko vašeg internet pretraživača. 

Potrebno je samo da se registrujete na Hilti Online. Nakon toga možete pristupiti softveru preko svoj naloga.

KONTAKTIRAJTE NAS