OBUKA ZA INŽENJERING PREKLAPANJA BETONA

OBUKA ZA INŽENJERING PREKLAPANJA BETONA

Kurs je dizajniran da maksimizira vašu produktivnost

Šta je i kada se koristi preklapanje betona?

  • Koji je regulacioni okvir?
  • Kako primeniti usaglašeni dizajn?

Ako ste ikada imali ova pitanja, onda je ovaj kurs za vas!

UVOD

Znamo da su veze betona za beton samo mali zadatak u vašem svakodnevnom poslu, ali su ipak važne za garanciju pouzdanosti i sigurnosti vašeg projekta.

Kako bismo vas podržali da budete efikasniji i da optimizujete proces dizajniranja veze, kreirali smo kurs o tome kako povezati dva sloja betona.

Ovaj kurs počinje od pružanja osnovnih informacija o ovim vezama, sve do detaljnog u vezi sa metodom dizajniranja.

Sadržaj su pripremili Hilti stručnjaci i dostupan je u e-Učenju.

KLJUČNE TAČKE

Kurs pruža solidnu osnovu za razumevanje i na proračunu veza prilikom preklapanja betona.

Kurs će vam omogućiti brojne benefite:

  • ažurirani pregled najnovijih propisa i implikacija dizajniranja ovih veza.
  • Upoznavanje načina dizajniranja koji je obezbedio TR066 i koji se koristi u PROFIS Inženjeringu
  • Sertifikat na kraju kursa.

Kurs Concrete Overlay Engineering Training vam može pomoći da na usaglašen način skratite vreme potrebno za dizajniranje ovakvih veza.

MODULI

Uvod - obim i cilj

Uvod - obim i cilj

Šta podrazumevamo pod preklapanjem betona?

Uvod o ovoj temi, obezbeđivanje definicija i analiza glavnih elemenata.

Dizajn anker vijka i navojne šipke sa glavom

Dizajn anker vijka i navojne šipke sa glavom

Koje propise treba slediti i koji je njihov sadržaj?

Pregled regulatornog okvira sa detaljima na Tehničkom izveštaju 066, koji obezbeđuje specifičan način dizajniranja ovih aplikacija.

Dizajn u slučaju napregnute armature

Dizajn u slučaju napregnute armature

Kako da dizajniramo aplikaciju sa napregnutim armaturama?

Ovo rešenje nije uključeno u TR066, ali smo razvili specifičan Hilti metod koji će biti objašnjen u ovom odeljku.

Kako projektovati aplikaciju preklapanja betona

Kako projektovati aplikaciju preklapanja betona

Kako ispravno projektovati ovu aplikaciju?

Ovaj odeljak analizira osnovne elemente za ispravnu specifikaciju, pružajući informacije o različitim metodama instalacije kako bi se smanjile greške i poboljšala produktivnost radnih mesta.