SISTEMI ANKERA

Otkrijte Hiltijeve sisteme fiksiranja: hemijske ankere, mehaničke ankere, šine za ankerisanje HAC. Pronađite sisteme fiksiranja koji najbolje odgovaraju osnovnom materijalu

KAKO PROJEKTOVATI I INSTALIRATI SISTEME ANKERA

KAKO PROJEKTOVATI I INSTALIRATI SISTEME ANKERA

Bilo da se radi o pričvršćivanju malog rukohvata ili fasade na jednom od najvećih oblakodera na svetu, kompanija Hilti vam ponudi široki spektar sistema ankera.

Više informacija
Sistemi fiksiranja

Sistemi fiksiranja

Pronađite sisteme fiksiranja sa performansama koje najbolje odgovaraju vašem osnovnom materijalu i opterećenju koje treba podneti.

Više informacija
TIPIČNE PRIMENE SISTEMA ANKERA

TIPIČNE PRIMENE SISTEMA ANKERA

Pogledajte načine upotrebe skenera za beton i bežičnih sistema za detekciju na gradilištu.

Više informacija
SMERNICE ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA ANKERA

SMERNICE ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA ANKERA

Saznajte više o načinu upotrebe naših pričvršćivača u različitim oblastima i primenama.

Više informacija