SMERNICE ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA ANKERA

Projektovanje pričvrsnih sistema za različite oblasti

U kompaniji Hilti vršimo rigorozno testiranje svih naših sistema ankera da bismo obezbedili da mogu da podnesu najteže uslove na gradilištima i građevinama.

Saznajte više o načinu upotrebe naših pričvršćivača u različitim oblastima i primenama.

SEIZMIČKO PROJEKTOVANJE

SEIZMIČKO PROJEKTOVANJE

Važno je koristiti odgoravajuće ankere i za nestrukturalne i za strukturalne elemente u zgradi. Pogledajte naš asortiman sistema sa seizmičkom performansom C2.

Više informacija
PROJEKTOVANJE SISTEMA OTPORNIH NA KOROZIJU

PROJEKTOVANJE SISTEMA OTPORNIH NA KOROZIJU

Otkrijte koji vrstu ankera treba upotrebiti u pojedinim oblastima od industrijske do morske ili priobalne oblasti.

Više informacija
PROJEKTOVANJE U SLUČAJU NAPUKNUTOG BETONA

PROJEKTOVANJE U SLUČAJU NAPUKNUTOG BETONA

Pogledajte kako i zašto projektujemo anker pričvrščivače posebno namenjene za napuknuti beton.

Više informacija
PROJEKTOVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

PROJEKTOVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Saznajte više o smernicama ETAG029 i o njihovom značenju u projektovanju ankera za zidane konstrukcije.

Više informacija
PROJEKTOVANJE KANALA ZA ANKERE

PROJEKTOVANJE KANALA ZA ANKERE

Kako projektovati sisteme kanala za ankere uključujući upotrebu u nekim od najzahtevnijih stanja, kao što su fiksiranje fasada na oblakoderima ili postavljanje liftova.

Više informacija
PROJEKTOVANJE UPOTREBOM TEHNOLOGIJE SAFE SET

PROJEKTOVANJE UPOTREBOM TEHNOLOGIJE SAFE SET

Koristite Hiltijevu tehnologiju SafeSet da biste ubrzali bušenje i čišćenje rupa na gradilištu.

Više informacija