KAKO PROJEKTOVATI ANKER PRIČVRŠĆIVAČE ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Hiltijevi HIT hemijski ankeri usklađeni sa propisima

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Zidane konstrukcije se od davnina koriste u građevinarstvu za akvedukte, mostove i zamkove sve do industrijskih i stambenih objekata.

Ali, do pre nekoliko godina, nisu postojale zvanične smernice za projektovanje pričvrsnih sistema za zidane konstrukcije.

Umesto toga, inženjeri su koristili preporučena opterećenja iz tehničkih tabela proizvođača ankera, testiranja na osnovnim materijalima na gradilištima, procene inženjera i iskustvo.

Međutim, sada je smernicama ETAG029 uspostavljen globalni koncept za kvalifikaciju, testiranje na gradilištu i projektovanje metalnih ankera za ubrizgavanje za upotrebu u zidanim konstrukcijama, omogućavajući profesionalno i autorizovano projektovanje.

HILTIJEVI HEMIJSKI ANKERI ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

U kompaniji Hilti smo razvili hemijske ankere za ubrizgavanje u zidane konstrukcije.

Hiltijevi sistemi HIT-HY 270 i HY 170 se zasnivaju na smernicama ETAG029 i usklađeni su sa propisima.

Hiltijev sistem ankera za ubrizgavanje HIT-HY 270:

  • Omogućuje nekoliko dubina ugradnje u šuplje cigle ili cigle za zidane konstrukcije sa rigoroznom kontrolom rasipanja maltera.
  • Ima tehničko odobrenje i može da se koristi sa širokom lepezom osnovnih materijala, kod najvećih opterećenja, najmanjih prostora i razmaka od rubova, spojeva cigli i gipsanih zidova.
  • Za projektovanje vaših rešenja sa ankerima možete da koristite Hiltijev softver PROFIS Anchor.

HILTIJEVI MEHANIČKI ANKERI ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Takođe nudimo mehaničke ankere za zidane konstrukcije, koji obuhvataju:

  • plastične ankere, kao što je Hilti HRD sistem (za projektovanje dodatnog pričvršćivanja prema ETAG020);
  • metalne ankere kao što je Hilti HUS3 vijak za solidne zidane konstrukcije.

KAKO POČETI SA PROJEKTOVANJEM ANKERA ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Ako vam je potrebna pomoć oko projekta, možete da radite zajedno sa Hiltijevim iskusnim inženjerima - obratite se svom lokalnom Hilti timu.

  • Takođe možete da koristite Hiltijev softver za projektovanje PROFIS Anchor koji ima sledeće karakteristike:
  • Ažuriran je i u skladu sa najnovijim zakonim i propisima
  • Obuhvata veliki broj cigli (odobrenih od strane ETA i podvrgnutih dodatnom testiranju od strane kompanije Hilti).
  • U vaš projekat možete da uključite i vaše rezultate testiranja na gradilištu
  • Veze za našu BIM/CAD biblioteku

Takođe možemo da vam pomognemo kod testiranja na gradilištu i procene osnovnih materijala, seminara i webinara za obuku, tehničkih podataka i dokumentacije.