KAKO ANKERISATI BAZNU PLOČU U SEIZMIČKIM PODRUČJIMA

Pričvrsni sistemi za zone zemljotresa

Hilti fastening systems for seismic construction design

Zemljotresi se dešavaju puno češće nego što mislimo; u stvari dešavaju se svakodnevno u celom svetu.

Ne samo što odnose ljudske živote, već takođe nanose štetu građevinama i ekonomiji.

Sve to se može ograničiti dobrim seizmičkim projektovanjem građevina i upotrebom odgovarajućih specifikacija.

Važno je da seizmičko projektovanje uključi i nestrukturalne i strukturalne elemente građevine, jer su istraživanja pokazala da su nestrukturalni sistemi podložni najvećim oštećenjima u komercijalnim zgradama tokom zemljotresa.

Troškovi popravke nakon seizmičkog događaja

Troškovi popravke nakon seizmičkog događaja

PONAŠANJE ANKERA TOKOM ZEMLJOTRESA

Anchor performance and behaviour in seismic applications

U odnosu na statička stanja, seizmička stanja značajno menjaju ponašanje ankera.

Cyclical loads and multi directional forces acting on anchor applications during an earthquake

High cyclical loads due to inertia forces in the multi-directions.

Loaded anchor behaviour during an earthquake

Cracks open and closing dramatically during earthquake. Loaded anchor tend to slip out under such crack cyclic pattern.

Hilti conducts research on Earthquake resistant construction

Our expertise gives you greater security in seismic zones.

NA KOJI NAČIN SU HILTIJEVI ANKERI USKLAĐENI SA SEIZMIČKIM PROPISIMA

Hilti code compliant anchors for seismic performance categories C1 and C2

Već postoje propisi kojima se određuje koje ankere treba koristiti u seizmičkim područjima.

Propis EOTA TR045 jasno izjavljuje da je u većini primena dozvoljena upotreba samo C2 kategorije sistema za ankere za seizmička područja.

U kompaniji Hilti proizvodimo veliki asortiman ankera, koji su usklađeni sa propisima i odgovaraju kategoriji C2 koja se odnosi na performanse u seizmičkim područjima.

Hilti anchor fasteners with ETA qualification

KAKO SE PROJEKTUJU ANKERI ZA SEIZMIČKA PODRUČJA

 Hilti PROFIS Anchor software for seismic design

Hiltijev tim inženjera može da vam pomogne u projektovanju vaših sistema za ankere. Za više detalja, samo se obratite svojoj lokalnoj Hilti kancelariji.

Takođe, možete da koristite Hiltijev softver za projektovanje PROFIS Anchor. To obuhvata Hiltijeve proizvode u 2D i 3D formatu, usklađene sa propisima, i odgovarajuću dokumentaciju i specifikacije.

Naš softver PROFIS Anchor obavlja seizmička izračunavanja prema EOTA TR 045. Pruža vam tri rešenja za ankerisanje baznih ploča u seizmičkim područjima:

Projektovanje kapaciteta

Ankerisanje se projektuje prema sili koja odgovara razvlačenju duktilne komponente, ili ako je niža, maksimalnoj sili koja se može preneti fiksnim ili pričvršćenim elementom.

Projektovanje elastičnosti

Pričvršćivanje se projektuje za maksimalno opterećenje, uzimajući u obzir elastičnost pričvrsnog elementa i strukture.

Projektovanje u skladu sa zahtevima za duktilnost ankera

Ovo projektovanje, koje uzima u obzir popuštanje duktilnog čelika, zahteva klasifikaciju ankera kao duktilnog. Ovaj pristup se takođe primenjuje samo za napregnutu komponentu i potrebno je pridržavati se nekih pravila da bi se osiguralo da je uzrok popuštanja popuštanje čelika.

U Hiltijev softver za projektovanje PROFIS Anchor smo dodali i naše sopstvene rezultate istraživanja, tako da možete da nađete rešenja koja prevazilazi zahteve propisa EOTA TR 045.