PROJEKTOVANJE SISTEMA MODULARNIH NOSAČA ZA SEIZMIČKE ZONE

Proizvodi, usluge i softver za seizmičke primene

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

Obično se priča o zemljotresima samo kada su razorni, ali oni se dešavaju svakodnevno širom sveta.

Iz tog razloga, trenutno, propisi građevinskog sektora (NTC 2008 i Evrokod 8) predviđaju obavezu da i nestrukturalni elementi i tehničke instalacije imaju seizmičke karakteristike.

To je primenljivo na sve javne objekte kao što su bolnice, tržni centri, škole i hoteli. 

FIZIKA SEIZMIČKOG DOGAĐAJA

Please enter alternative text here (optional)
 • Zemljotres stvara dodatna opterećenja na cevovode u svim smerovima.
 • Opterećenja na horizontalnoj ravni (Ex i Ey) obično su najkritičnija za nosače cevi.
 • Građevinski propisi (kao što su EC8, IBC) predviđaju pojednostavljene metode za izračunavanje seizmičkih opterećenja na osnovu ekvivalentne statičke analize.
 • Prema većini građevinskih propisa ne treba uzimati u obzir dodatno vertikalno seizmičko opterećenje.
 • Da bi mogli da se suprotstave ovim horizontalnim silama, sistemi modularnih nosača moraju da budu dovoljno kruti ili projektovani sa ojačanjima postavljenim i u uzdužnom i u poprečnom smeru i pričvršćeni na odgovarajući način na osnovni materijal.

PITAJTE INŽENJERA

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SEIZMIČKI OTPORNIH KONSTRUKCIJA

 • Hitlijev MQS sistem modularnih nosača

  Hitlijev MQS sistem modularnih nosača

  Ovaj sistem je projektovan i testiran u našim istraživačkim laboratorijama da bi bio otporan na horizontalne seizmičke sile koje se obično razvijaju tokom zemljotresa. Nove Hilti MQS komponente obično se koriste sa Hilti sistemom MQ i pružaju rešenja po meri, otporna na zemljotrese.

  Više informacija
  Tehnička služba za inženjering

  Tehnička služba za inženjering

  Naša tehnička služba vam stoji na raspolaganju za pružanje informacija, inspekcije, dimenzionisanje, crteže, tehničke specifikacije i testiranja na licu mesta. Takođe možemo da radimo zajedno s vama na gradilištu ili u vašoj kancelariji da bismo pronašli seizmičko rešenje koje najbolje odgovara vašem objektu i projektu.

  Više informacija

HILTIJEVA SEIZMIČKA ISTRAŽIVANJA I TESTIRANJA

Saradnja sa Kalifornijskim univerzitetom u San Dijegu

U kompaniji Hilti čvrsto verujemo u važnost aktivnosti istraživanja i razvoja: imamo naše laboratorije i opremu za testiranje i sarađujemo sa cenjenim partnerima iz celog sveta.

Za seizmička testiranja sarađujemo s partnerima Odeljenja za strukturalno inženjerstvo Kalifornijskog univerziteta u San Dijegu.

Radi se o uzbudljivom projektu kojim testiramo realne performanse naših proizvoda koristeći najveći vibracioni sto na svetu, specijalno izgrađenu petospratnu zgradu, koja se izlaže seriji potresa 1:1 po Rihterovoj skali.

Radilo se o velikoj prilici izvođenja aktivnosti istraživanja i razvoja vezanih za naše seizmičke proizvode, uključujući i sve komponente Hiltijevog MQS inovativnog sistema modularnih nosača.