ZAŠTITA ZGRADA OD ZEMLJOTRESA

Seizmički sistem modularnih nosača Hilti MQS

Hilti MQS seismic modular support system

Naš Hilti MQS sistem je projektovan za seizmičku zaštitu.

Projektovali smo ga i testirali da bude otporan na horizontalne seizmičke sile, koje su uobičajene tokom zemljotresa.

Naš Hilti MQ sistem može da se koristi sa Hilti MQS komponentama u stvaranju prilagođenih seizmičkih rešenja za mehaničke, električne i sisteme za ventilaciju.

PREDNOSTI

  • MQS sistem pruža maksimalnu fleksibilnost i prilagodljivost uglu.
  • Zupci i opruga Hilti MQN tastera obezbeđuju savršeni spoj između kanala i Hilti MQS komponenti i omogućuju jednostavnu regulaciju pre finalnog pričvršćivanja.
  • Velika otpornost i robusnost sistema garantuju odličnu stabilnost strukture.