IZRAČUNAVANJE OTPORNOSTI NA POŽAR SISTEMA MODULARNIH NOSAČA

Primene, propisi i izračunavanje otpornosti na požar

Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

Kompanija Hilti ima 25 godina iskustva u sektoru istraživanja i projektovanja proizvoda namenjenih protivpožarnoj zaštiti.

Nudimo široku lepezu protivpožarnih proizvoda uključujući sisteme modularnih nosača, tehnologije pričvršćivanja i protivpožarne sisteme.

Svaki od tih proizvoda daje važan doprinos pasivnoj zaštiti od požara kojom se pomaže osobama da na brz i bezbedan način napuste zgradu.

KOJI PROJEKTNI PRISTUP TREBA UPOTREBITI ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU

Rezultati industrijskog i akademskog istraživanja pokazuju da trenutni projektni pristup prema standardu EN 1993-1-2 (Evrokod 3) nije siguran za izračunavanje sistema modularnih nosača.

Dakle, šta da radimo?

U nedostatku harmonizovane metode projektovanja uz predviđanje deformacija u ovim primenama, trebalo bi koristiti proizvode testirane u skladu sa standardom EN 1363-1.

Analiza rezultata ispitivanja otpornosti na požar prema EN 1363-1

Hilti fire resistant design

Za sve testirane sisteme, otkrivena je velika devijacija u vrednostima savijanja između predviđanja EC3 i rezultata testiranja. Ova devijacija počinje da se povećava obično između 20 i 25 min ETK.

U mnogim slučajevima sila pritiska može da uzrokuje izvijanje šine sve dok velika deformacija ne dovede do rigidnosti sistema vešanja usled efekta lančanice.  

Hilti fire resistant design

U slučajevima u kojima nema značajne tendencije izvijanja, stvarne deformacije su znači značajno različite od onih predviđenih EC3.

PITAJTE INŽENJERA

NAŠA PROTIVPOŽARNA TESTIRANJA SISTEMA MODULARNIH NOSAČA

Kompanija Hilti ima preko 20 godina iskustva u protivpožarnim testiranjima.

Naši proizvodi su testiranu u skladu sa standardom EN 1363-1.

Stoga, ukoliko u vašoj regiji ne postoji harmonizovana metoda projektovanja, možete da budete sigurni da će, upotrebom Hiltijevih rešenja, vaše projektovanje biti usklađeno sa testiranjima prema standardu EN 1363-1.

Sistemi modularnih nosača podvrgavaju se strogim protivpožarnim testiranjima da bi se proverilo kako se ponašaju u slučaju požara.

  • Protivpožarna testiranja na šinama se vrše u skladu sa krivom požara prema standardu EN 1363-1.
  • Protivpožarna testiranja se vrše u sertifikovanim laboratorijama kao što su IBMB i MPA Braunschweig.