PROTIVPOŽARNE PRIMENE

Široki raspon protivpožarnih rešenja za veliki broj industrija

U kompaniji Hilti nudimo široki spektar protivpožarnih proizvoda i sistema, testiranih prema najstrožim međunarodnim standardima kao što su ASTM i EN. Naša protivpožarna rešenja su jednostavna za instalaciju, adaptaciju i inspekciju.

Prodori cevovodi

Prodori cevovodi

Inovativna, prethodno pripremljena rešenja za mehaničke cevovode za grejanje, vodovodne instalacije, klimatizaciju vazduha, ventilaciju i hlađenje.

Više informacija
Električni prodori

Električni prodori

Fleksibilna rešenja za pojedinačne kablove, svežnjeve kablova, kablovske regale i električne vodove na zidovima i podovima podvrgnutim protivpožarnim klasifikacijama.

Više informacija
Linearni i perimetarski spojevi

Linearni i perimetarski spojevi

Pomeranje spojeva uvek predstavlja izazov. Nudimo široki spektar rešenja koja obuhvataju protipožarni sprej za primene na kontinuiranim fasadama i unutrašnjim spojevima.

Više informacija
Upravljanje podacima

Upravljanje podacima

Imate na raspolaganju veliki broj rešenja za nove ili postojeće prodore i za područja sa velikom, srednjom ili malom učestalošću ponovnih prodora.

Više informacija
Rešenja za zdravstvene objekte

Rešenja za zdravstvene objekte

Naša rešenja su fleksibilna, jednostavna za održavanje i inspekciju, projektovana da idu u korak sa promenljivim rasporedima u bolnicama i klinikama.

Više informacija
Energetski i industrijski sektor

Energetski i industrijski sektor

Protivpožarna rešenja za toplotnu i obnovljivu energiju, naftnu i gasnu industriju, nuklearne elektrane i infrastrukture za rudarstvo i obradu.

Više informacija