PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA PRODORA CEVOVODA

Protipožarna zaštita za grejanje, vodovodne instalacije, klimatizaciju, ventilaciju i hlađenje

Hilti firestop collars CFS-C EL

Kompanija Hilti nudi protivpožarna rešenja za sve uobičajene primene za cevovode, uključujući:

 • grejanje;
 • vodovodne instalacije;
 • klimatizaciju vazduha;
 • ventilaciju;
 • hlađenje.

Naši protivpožarni proizvodi su u skladu sa najstrožim međunarodnim standardima kao što su ASTM i EN. Usklađena su i sa propisima koji odgovaraju zahtevima ETA i UL. 

NUDIMO ŠIROKI SPEKTAR PROTIVPOŽARNIH REŠENJA

Naši preformirani uređaji se isporučuju sa već ugrađenim protivpožarnim materijalom. To znači da se njihova instalacija i adaptacija vrše jednostavno i brzo. Takođe, ova rešenja nude mogućnost inspektorima da vide da je protivpožarni proizvod na svom mestu u proizvodu.

 • Ubetonirani uređaj - idealan je za prodore cevi kroz betonski pod ili beton postavljen preko metalne ploče, u prethodno postavljenim konfiguracijama.
 • Ubačeni uređaj - idealan je za prodore cevi kroz betonski pod ili beton postavljen preko metalne ploče, u naknadno postavljenim konfiguracijama.
 • Intumescentna beskrajna protivpožarna obujmica - za prodore cevi u podove i zidove, korisna za komplikovane konfiguracije kao što su nagnute cevi ili cevi sa zglobnim nastavkom.
 • Protivpožarne cigle i jastuci - za mehaničke, električne i velike otvore
 • Protivpožarni omoti i trake - za plastične i metalne cevi sa ili bez izolacije
 • Protivpožarna zaptivna sredstva
 • Protivpožarne pene
 • Malteri 

ODGOVARAJUĆI HILTI PROTIVPOŽARNI PROIZVODI

PITAJTE INŽENJERA

KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO U VEZI S VAŠIM PROJEKTOM I SPECIFIKACIJOM

Možemo da vam pomognemo s vašim projektom i specifikacijom na gradilištu, onlajn i putem telefona:

 • Alati za projektovanje - koristite našu bogatu BIM/CAD biblioteku i jednostavni Hiltijev softver Taster za protivpožarno projektovanje (Button for Firestop) koji će automatski identifikovati prodore za protipožarnu zaštitu i preporučiti protivpožarna rešenja.
 • Pomoć na gradilištu - Hiltijevi inženjeri mogu da rade s vama na gradilištu da bi vam pomogli sa specifikacijama i rešenjima.
 • Specifikacije za projekte - obratite nam se telefonom ili onlajn da bismo pronašli odgovarajući proizvod i dokumentaciju za vaš projekat.
 • Tehnički dokumenti - pristupite našoj onlajn tehničkoj biblioteci da biste pronašli dokumente za pred-planiranje, listove s podacima i dokumentaciju za odobrenje. Jednostavno isecite i nalepite crteže i tekst direktno na vaš projekat.