PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA CENTRA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA

Protivpožarna zaštita za veliki, umereni i mali saobraćaj podataka

Hilti firestop for data management

U kompaniji Hilti nudimo veliki broj rešenja za protivpožarne kablove i za nove i za postojeće prodore, projektovane za sledeće:

  • brzo i jednostavno postavljanje i inspekciju;
  • jednostavne prodore kablova i ponovne prodore;
  • sposobnost ograničenja migracije dima za 0-100% vizuelnog kapaciteta punjenja;
  • usklađenost s najstrožim međunarodnim standardima kao što su ASTM i EN;
  • usklađenost s propisima - ispunjavanje zahteva prema ETA i UL standardima.

PROTIPOŽARNA ZAŠTITA ZA NOVE I POSTOJEĆE PRODORE

Naši protivpožarni sistemi projektovani su i za nove građevine i za renoviranja.

Nudimo široki asortiman protivpožarnih proizvoda koji mogu da vam pomognu u različitim situacijama na gradilištu.

Za nove instalacije, možete izvršiti protipožarnu zaštitu novih kablova primenom diskova, traka ili zaptivnih sredstava nakon instalacije. Ili možete da postavite protivpožarne uređaje kao što su brze navlake u zidu ili podu pre nego što izvučete kablove.

Ako treba da ispunite veliki otvor s više kablova i/ili kablovskih regala, možete da koristite naše cigle ili četvrtaste obujmice za kablove.

Ako treba da ispunite nepravilne otvore, najbolje je da koristite četvrtaste obujmice za kablove, pene ili zaptivna sredstva. 

POVEZANI PROIZVODI ZA PRIMENE U UPRAVLJANJU PODACIMA

PITAJTE INŽENJERA

PROTIPOŽARNA REŠENJE ZA PODRUČJA SA VELIKIM, UMERENIM I MALIM SAOBRAĆAJEM PODATAKA

Važno je znati kako često će prodori biti ponovo probijani da bi se pronašlo najbolje protivpožarno rešenje.

Centralni kancelarijski objekti, računarski centri, komercijalne zgrade, zdravstveni objekti i laboratorije su područja sa velikim saobraćajem u kojima se telekomunikacione i električne primene redovno menjaju.

Za ovakva područja sa velikim saobraćajem, bolje je odabrati protivpožarno rešenje koje omogućuje da se novi kablovi izvlače bez bilo kakvog oštećenja ili potrebe za kupovinom novog protipožarnog proizvoda kao što su obujmice ili cigle, kada su kablovi postavljeni na mesto.

Prodori sa srednjim do malim saobraćajem imaju potrebu za protivpožarnim rešenjima koja su projektovana tako da se ne menjaju često.

Prodori sa malim saobraćajem obično sadrže čepove, diskove, gitove ili zaptivna sredstva i na njima se ne vrše intervencije nakon instalacije.