PROTIVPOŽARNI SISTEMI ZA ZDRAVSTVENE OBJEKTE

Održavanje radnog stanja bolnica tokom adaptacija i postavljanja protivpožarnih sistema

Hilti firestop for healthcare solutions
Please enter alternative text here (optional)

U kompaniji Hilti, svesni smo da bolnice često podležu promenama.

Da bi išli u korak sa promenama u tehnologiji i poboljšanjima u lečenju pacijenata, zdravstveni objekti često treba da ponovo uvedu složene instalacije, dok je u toku lečenje pacijenata i svakodnevni rad bolnice.

U kompaniji Hilti možemo da vam pomognemo ponudom širokog spektra protipožarnih rešenja, koja se brzo i jednostavno postavljaju. Ta rešenja su takođe testirana i usklađena sa strogim međunarodnim standardima.

Naša protipožarna rešenja su projektovanja za brzo rastavljanje tokom adaptacija i ponovne upotrebe. Ona su vrlo fleksibilna tako da mogu da se postavljaju u uskim prostorima; koriste se u širokom spektru primena od viseće medicinske opreme do sistema za kontrolu prašine.

Takođe možemo da vam pomognemo u projektovanju i specifikaciji protivpožarnih sistema, u integrisanju bilo kakvog protivpožarnog sistema od najranijeg trenutka planiranja.

Sve to može da vam pomogne u pronalaženju pravog rešenja kao i da svede na minimum prekidanje usluge tokom postavljanja protivpožarnog sistema i ukupni trošak tokom celog životnog ciklusa objekta. 

PITAJTE INŽENJERA