KADA KORISTITI SKENERE ZA BETON I DETEKTORE

Tipične primene alata i sistema za detekciju

Hilti detection systems typical applications

Kada se radi na gradilištu, vrlo lako može da dođe do udara o sakriveni predmet.

Stoga je kompanija Hilti projektovala sisteme za detekciju koji otkrivaju cevi, žice pod naponom ili armaturu da bi se izbegli udari tokom bušenja, jezgrovanja, testerisanja ili sečenja.

Naš široki raspon bežičnih sistema za detekciju, otpornih na udare, prašinu i vodu, projektovan je za:

 • pronalaženje metalnih i nemetalnih predmeta ugrađenih u betonu, ciglama, zidanim konstrukcijama i ostalim osnovnim materijalima;
 • nedestruktivnu strukturalnu inspekciju armature - procenu dubine zaštitnog sloja betona, lokacije, veličine i dimenzije armature;
 • cevi - pronalaženje metalnih i nemetalnih cevi, kao što su plastične i PVC cevi;
 • žice pod naponom - lociranje električnih vodova;
 • ostale predmete - pronalaženje drveta, strukturalnog čeličnog ojačanja, kablova za naknadno prednaprezanje, užadi za prethodno naprezanje, betonskih greda, itd;
 • otkrivanje složenih rasporeda ugrađenih predmeta u višestrukim slojevima velikih područja - to je posebno korisno za velike strukture kao što su mostovi ili tuneli;
 • pronalaženje izlaznih mesta burgije, merenje dužina i uglova bušotine burgije.

Sve to pomaže za pravilno postavljanje ankera i armature i izbegavanje udara i oštećenja burgija. 

PITAJTE INŽENJERA

TIPIČNE PRIMENE SISTEMA ZA DETEKCIJU

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Strukturalna analiza i inspekcije

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Bušenje, jezgrovanje, testerisanje i sečenje betona 

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Inspekcije za prihvatanje sečenja zgrada

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Seizmička ažuriranja

Upotreba Hilti alata za detekciju i softvera ima nekoliko prednosti.

Oni sprečavaju potrebu sečenja postojećih struktura.

Pomažu u poboljšanju bezbednosti i sprečavaju nesreće na gradilištu usled presecanja žica pod naponom ili kablova za naknadno prednaprezanje.

Takođe se izbegava kašnjenje projekta i smanjuje se rizik od skupih strukturalnih oštećenja, popravki ili ponovne obrade.

NEDESTRUKTIVNA STRUKTURALNA ANALIZA - ARMATURA

Hiltijev sistem PS 250 Ferroscan je posebno projektovan za inspekciju armature i nedestruktivnu strukturalnu analizu, bez potrebe bušenja postojeće strukture:

 • pronalazi naknadno postavljenu armaturu do 40 cm u suvom betonu;
 • analizira dubinu zaštitnog sloja betona do dubine od 10 cm;
 • brzo i jednostavno skenira velike betonske površine. 

Možete koristiti Hilti PS 250 Ferroscan da biste označili gradilište dok skenirate, a na ekranu skenera se u realnom vremenu prikazuju 2D i 3D slike.

Ako vam treba detaljnija analiza skeniranih rezultata, možete upotrebiti Hilti softver PROFIS Detection and Ferroscan Map.

DETEKCIJA SAKRIVENIH PREDMETA PRE BUŠENJA, SEČENJA ILI JEZGROVANJA

Da bi se izbegli udari, oštećenja i potencijalno skupe popravke, pre nego što se počne sa bušenjem, jezgrovanjem, sečenjem ili testerisanjem, važno je detektovati ugrađene cevi, armaturu, kablove i ostale sakrivene predmete:

 • Armatura - ako vršite bušenje u armaturu, možete da oštetite zaštitni sloj betona i svoj alat i burgije.
 • Kablovi za naknadno prednaprezanje - ako probušite kablove za naknadno prednaprezanje, možete da uništite strukturalnu stabilnost i bezbednost zgrade. To takođe preti ljudskim životima, jer ako se uže prekine na dva dela, može vrlo brzo da pomeri betonsku strukturu i da uzrokuje povrede ljudi.
 • Električni vodovi (žice pod naponom) - može doći do strujnog udara koji vas može ozbiljno povrediti ili čak usmrtiti.
 • Vodovodne cevi - ako probušite vodovodnu cev ili vodove ispunjene vodom, usled curenja može doći do oštećenja zgrade.
 • Žičana mreža - ako probušite žičanu mrežu, strukturalne grede, ankere ili druge sakrivene predmete, takođe možete da uzrokujete skupa oštećenja.