KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO U ANALIZI SKENIRANJA BETONA

Usluga procene i analize skeniranja softverom PROFIS Detection

Hilti PROFIS detection Scan analysis service
Hilti PROFIS detection Scan analysis service

Možete se obratiti svom lokalnom Hilti timu ako želite da dobijete pomoć u analizi podataka dobivenih skeniranjem betona koristeći naše sisteme za detekciju Hilti PS 250 Ferroscan ili Hilti PS 1000 X-Scan.

Kompanija Hilti ima stručnjake koji će pogledati vaše podatke skeniranja i optimizovati ih za vas, uz specifikaciju najboljeg projekta za vas.

To obuhvata sledeće:

Armatura

Procenjuje dubinu zaštitnog sloja betona i veličinu armature - na osnovu skeniranih podataka dobivenih Hiltijevim sistemom PS 250 Ferroscan. To je važno što se tiče građevinskih propisa i bezbednosti. Možete da proverite da li je zaštitni sloj betona dovoljan u regionima podložnim zemljotresima, za sprečavanje korozije, pružanje toplotne izolacije ili za ugrađivanje armature da bi ostala napregnuta i da ne bi došlo do klizanja.

Raspored i vrste predmeta

Analiza rasporeda predmeta i njihova identifikaciju upotrebom skeniranih podataka dobivenih Hiltijevim sistemom za detekciju PS 1000 X-Scan. Pronalazi armaturu, žice pod naponom, metalne ili plastične cevi i drugo, i analizira njihov raspored u širokom području i višestrukim slojevima.

  • Nudimo jednočasovnu uslugu za pojedinačno skeniranje ili dnevnu uslugu za višestruka skeniranja.
  • Možemo da vam pružimo i analizu vaših skeniranih podataka i detaljnu dokumentaciju - uključujući statističke izveštaje, merne tačke, markere za označavanje rupa za bušenje i tako dalje.

Za sprovođenje analiza koristimo Hiltijev softver PROFIS detection.

Za dodatne informacije obratite se svom lokalnom Hilti timu.

PITAJTE INŽENJERA