PRONALAŽENJE ARMATURE, CEVI I ŽICA POD NAPONOM U BETONU I ZIDANIM KONSTRUKCIJAMA

Bežični sistemi za detekciju i skeneri za beton

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Kada se radi na gradilištu, često je teško znati šta se nalazi iza površine poda, plafona ili zida.

Ali naši Hilti bežični sistemi za detekciju mogu da pronađu šta se nalazi iza tih površina, bez potrebe da se fizički uklanja beton ili drugi osnovni materijal.

Pre bušenja, jezgrovanja, testerisanja ili sečenja, upotrebite naše sisteme za detekciju da biste pronašli položaje metalnih i nemetalnih predmeta.

Moguće je pronaći:

 • armaturu, uključujući dubinu zaštitnog sloja betona, lokaciju, veličinu i dimenzije armature;
 • kablove za naknadno prednaprezanje;
 • užad za prethodno naprezanje;
 • betonske grede;
 • metalne i nemetalne cevi, kao što su plastične i PVC cevi;
 • žice pod naponom;
 • drvo.

Raspored ugrađenih predmeta u višestrukim slojevima osnovnih materijala

Samo skenirajte područje u kojem želite da radite i videćete sakrivene predmete u 2D i 3D obliku u realnom vremenu, na ekranu bežičnog alata za detekciju ili na tabletu na gradilištu.

STRUKTURALNA ANALIZA U REALNOM VREMENU

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

Možete da koristite tablet na gradilištu i neposredno skenirane podatke prikazane na ekranima vašeg uređaja, da biste označili zid ili pod. 

Samo upotrebite naše proizvode:

 • Hilti PS 50 Multidetector
 • OS 250 Ferroscan
 • PS 1000 X-Scan

Međutim, za detaljnije strukturalne analize, arhiviranje podataka ili štampu izveštaja, možete da preuzmete skenirane podatke u naše Hilti softverske programe PROFIS Detection i PROFIS Ferroscan Map.

Svi naši sistemi su bežični, otporni na udare, prašinu i vodu, što ih čini izuzetno prenosivim i robusnim.

PREDNOSTI SISTEMA ZA DETEKCIJU

Nedestruktivno testiranje koje sprečava udare o predmete

Upotreba alata za detekciju i softvera ima nekoliko prednosti:

 • Oni sprečavaju potrebu sečenja postojećih struktura.
 • Pomažu u poboljšanju bezbednosti i sprečavaju nesreće na gradilištu usled presecanja žica pod naponom ili glavne potporne armature.
 • Takođe se izbegava kašnjenje projekta i smanjuje se rizik od skupih strukturalnih oštećenja i popravki.