OTKRIVANJE MESTA I NAČINA BUŠENJA

Hiltijev sistem za detekciju PX 10 Transpointer

Hilti PX 10 Transpointer detection system

Hiltijev PX 10 Transpointer pomaže vam da bezbedno bušite, smanjujući rizik od udara u cevi, kablove ili armaturu.

Sistem se sastoji od PX 10 T predajnika i PX 10 R prijemnika, koji koriste jedinstveni adapter za nagibe da biste izračunali:

 • izlazna i ulazna mesta burgije
 • uglove bušenja
 • debljinu osnovnog materijala i dužinu burgije

Predajnik PX 10 T koristi magnetno polje da bi izvršio prodor kroz cigle, drvo, beton i armirani beton i da bi se poravnao sa prijemnikom PX 10 R.

KLJUČNE OSOBINE SISTEMA PX 10 TRANSPOINTER

Hilti PX 10 Transpointer detection system
 • Omogućuje vršenje brzog i efikasnog bušenja.
 1. Omogućuje slobodan izbor smera bušenja, na primer, kod bušenja podova ili pre vršenja nezgodnih jezgrovanja.
 2. Moguće je označiti mesta bušenja čak i kod različitih nivoa poda ili kad pregradni zidovi nisu poravnati.
 3. Omogućuje bušenje u odgovarajućem smeru da bi se izbegla oštećenja kod bušenja kroz izolaciju ili obloge.
 • Nema potrebe za dugotrajnim procedurama kao što su bušenje pilot rupa, ručno merenje ili upotreba metode „pokušaja i grešaka”.
 • Bušenje rupa na plafonima postaje nepotrebno.
 • Moguće je promeniti raspored položaja kroz podove i zidove.
 • Upotreba je jednostavna i praktična uz pomoć strelica za pokazivanje smera.

PITAJTE INŽENJERA