SKENER ZA PRONALAŽENE SAKRIVENE ARMATURE U BETONU

Hiltijev sistem za detekciju PS 250 Ferroscan

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Hiltijev sistem za detekciju PS 250 Ferroscan je projektovan da pronađe i izvrši procenu veličine armature u betonskim strukturama i da proceni dubinu zaštitnog sloja betona.

To je nedestruktivni način da se izvrši strukturalna inspekcija.

Može da meri velike površine i duge linije zidova, što je posebno korisno za skeniranje betonskih ploča, mostova i tunela. 

Možete jednostavno da dobijete 2D i 3D rezultate u realnom vremenu na Ferroscan tabletu u boji visoke rezolucije.

Takođe možete da sačuvate podatke skeniranja i da ih kasnije izvezete na laptop ili računar koristeći Hiltijev softver PROFIS Detection i Ferroscan Map - za dodatne analize, štampanje izveštaja, arhiviranje podataka i integraciju skeniranih podataka u druge CAD softver aplikacije.

Hiltijev sistem za detekciju PS 250 Ferroscan je nedestruktivna metoda provere struktura pre bušenja, jezgrovanja, testerisanja ili sečenja. Time se izbegava udaranje cevi, ključnih metalnih struktura ili žica pod naponom.

KLJUČNE OSOBINE SISTEMA PS 250 FERROSCAN

Hilti PS 200 Ferroscan detection system
 • Brzo i jednostavno skenira velike betonske površine - do 45 x 45 metara.
 • Pronalazi armaturu i procenjuje veličinu armature.
 • Pruža preciznu dubinu zaštitnog sloja armature do dubine od 10 cm.
 • Snima podatke skeniranja na dužinama do 30 metara.
 • Prikazuje jasnu 2D i 3D sliku na tabletu PSA 200 visoke rezolucije za trenutnu analizu i označavanja gradilišta.
 • Ako se koristi zajedno s našim softverom Hilti PROFIS može istovremeno da proceni veliki broj skeniranih podataka.
 • Snima glasovne napomene na gradilištu, koje pomažu u detaljnijoj analizi skeniranih podataka na laptopu ili računaru.
 • U kombinaciji sa Hiltijevim softverom PROFIS Detection i Ferroscan map, može da se koristi za dobivanje detaljnije analize skeniranih podataka, štampanje izveštaja, arhiviranje skeniranih podataka i integraciju sa drugim CAD softver aplikacijama. 

TIPIČNE PRIMENE SISTEMA PS 250 FERROSCAN

 • Detekcija i analiza armature za inspekcije za prihvatanje zgrada, za promene u upotrebi zgrade ili spojeva armature.
 • Procena zaštitnog sloja betona u velikim područjima, za strukturalne popravke, testiranja za prihvatanje i kontrolu kvaliteta.
 • Sprečavanje udaranja armature tokom gradnje, izbegavajući potencijalno skupe i dugotrajne popravke.

PITAJTE INŽENJERA

RAZLIČITI NAČINI SKENIRANJA

Imagescan – lociranje armature, procena veličine armature i zaštitnog sloja betona

Koristite Imagescan način da biste pronašli lokaciju i veličinu armature i dubinu zaštitnog sloja betona do 10 cm. Pomaže u proceni kapaciteta opterećenja i sprečava strukturalno oštećenje čeličnog ojačanja.

Blockscan – procena rasporeda armature

Blockscan pruža pregled rasporeda armature u području do maksimalno 180 cm x 180 cm. Slično načinu Imagescan, ovaj način takođe pronalazi lokaciju i veličinu armature i dubinu zaštitnog sloja betona.

Quickscan – skenira dugačka područja jednim prelaskom

Quickscan skenira do 30 metara dužine u jednom neprekidnom koraku, snima dubinu zaštitnog sloja betona preko gornjeg sloja za ojačanje. Ovaj podatak je posebno koristan za mostove i tunele, gde je minimalna dubina zaštitnog sloja betona kritična i ovaj podatak je potreban za dokumentaciju kontrole kvaliteta.