SKENER ZA VELIKA PODRUČJA I VIŠESTRUKE SLOJEVE BETONA

Hiltijev sistem za detekciju 1000 x-Scan

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Hiltijev sistem PS 1000 X-Scan može da skenira velika područja betona i detektuje predmete u višestrukim slojevima betona.

Može da otkrije sakrivenu armaturu, užad za prethodno i naknadno prednaprezanje, metalne i plastične cevi, drvo, električne i kablove od staklenog vlakna.

KLJUČNE OSOBINE SISTEMA PS 1000 X-SCAN

Hilti PS 1000 X-Scan detection system
 • Skenira do dubine od 30 cm u vlažnom betonu i do dubine od 40 cm u suvom betonu.
 • Opremljen je sa tri radarske antene i EM senzorom da bi u realnom vremenu prikazao 2D i 3D slike u boji na svom X-Scan ekranu. To znači da u trenu možete da označite ugrađene predmete koje ste detektovali.
 • Uključuje indikatore rupa za bušenje sa stvarnim prečnikom na prikazima gornjeg i poprečnog preseka.
 • Možete da izvezete skenirane podatke direktno na vaš laptop ili računar za detaljniju analizu, kreiranje i štampanje izveštaja i arhiviranje podataka.
 • Hiltijev sistem za detekciju PS 1000 X-Scan uključuje bežični skener, tablet i softver za lični računar.
 • Postoje dva načina skeniranja. Koristite Imagescan za skeniranje velikih područja betona prema mrežastoj šemi. Koristite Quickscan za brzo skeniranje, uz lakše trenutno označavanje gradilišta. 

KOMBINACIJA SA HILTIJEVIM PROFIS SOFTVEROM ZA DETALJNU ANALIZU

Možete da izvezete skenirane rezultate u Hiltijev softver PROFIS Detection za detaljniju analizu skeniranih podataka. Dobićete:

 • potpunu obradu podataka uz 3D modele, uključujući 2D i 3D tlocrte ili poprečne preseke;
 • kombinaciju podataka iz Hiltijevog sistema za detekciju Hilti PS 250 Ferroscan sa podacima iz sistema X-Scan za kalibraciju dubine i klasifikaciju materijala;
 • unos koordinata mreže i markera za označavanje rupa za bušenje uključujući funkciju izvoza;
 • izvoz u Hiltijev softver PROFIS Anchors i u 3D softver naših partnera kao što su AutoCAD i Revit;
 • kreiranje širokog raspona izveštaja i dokumentacije.

PITAJTE INŽENJERA