Odgovornost prema članovima našeg tima

Novi načini rada

Hilti team members

RAVNOTEŽA IZMEĐU POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA

Svesni smo da se radno okruženje brzo menja i mnogi od nas nastoje da uspostave ravnotežu između kućnih i radnih obaveza.

Očekujemo puno od članova našeg Hilti tima i postavljamo izazovne ciljeve za sve zaposlene u našoj kompaniji. Ali, istovremeno, verujemo u kulturu pažnje prema drugima, kojom je moguće pomoći ljudima i činiti dobro.

Stoga je u kompaniji Hilti ravnoteža između poslovnog i privatnog života vrlo važna.

Verujemo u potrebu ponude atraktivnih radnih uslova i pronalaženju fleksibilnih načina rada, od mobilne kancelarije do rada od kuće.

Takođe, u našem sedištu u Schaanu, Liechtenstein, otvorili smo obdanište za decu članova našeg tima.

Na taj način želimo da budemo atraktivan poslodavac. Izgleda da imamo uspeha u tome:

92% članova našeg tima izjavljuje da su ponosni što rade za Hilti i redovno osvajamo nagrade kao „Sjajno mesto za rad“ (Great Place to Work).

DUGOTRAJNE KARIJERE

Znamo da se dugotrajni uspeh naše kompanije zasniva na našim ljudima.

Stoga želimo da pružimo članovima našeg tima mogućnosti ličnog rasta i razvoja.

Naša politika predviđa da naši menadžeri budu otvoreni za razgovor, s redovnim proverama ciljeva i obukama.

Mnogi članovi našeg tima su zadovoljni dugotrajnim karijerama u kompaniji Hilti. Takođe ohrabrujemo osoblje da menja položaje unutar kompanije i pomažemo članovima našeg tima u kontinuiranom učenju i razvoju.

80% upravljačkih položaja u kompaniji Hilti zauzima unutrašnje osoblje kompanije. 

BRINEMO SE O ZDRAVLJU I BEZBEDNOSTI NA RADU

Zdravlje i bezbednost su vrlo važni za nas u Hiltiju.

Građevinski sektor je opasan i stoga je naše nastojanje da sprečimo nesreće od ključne važnosti. Imamo stroga pravila o ponašanju na gradilištu, merama predostrožnosti i potrebnoj ličnoj zaštitnoj opremi. 

Stalno procenjujemo rizike na radnom mestu i primenjujemo odgovarajuće mere zaštite.

Isto tako, za nas je važno održavanje zdravlja naših zaposlenih.

Aktivirali smo vlastite usluge zdravstvene zaštite za članove tima, osmišljene za prevenciju i otkrivanje rizika po zdravlje u ranom stadijumu. Takođe, nudimo savete vezane za različite vrste problema, od vakcinacija do prevencije zdravstvenih problema vezanih za rad. 

VIŠE O KORPORATIVNOJ ODGOVORNOSTI

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Više informacija
DRUŠTVENA ODGOVORNOST

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Više informacija
GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

Više informacija