Cirkularna ekonomija je uzajamno korisna za životnu sredinu i za građevinsku industriju.

Cirkularnost – učinite više sa manje

Cirkularna ekonomija je uzajamno korisna za životnu sredinu i za građevinsku industriju.

U okviru naše globalne ekonomije, ponovo se koristi manje od 10% naših resursa. Kada zgrade više nisu održive, samo 40% tog građevinskog otpada se reciklira ili ponovo koristi. Usvajanjem cirkularnih poslovnih strategija koje uz ekonomske faktore integrišu i faktore održivosti, ne samo da smanjujete svoj uticaj na životnu sredinu, već i obezbeđujete dugoročni uspeh vaše kompanije.

Trenutni status globalnog generisanja otpada

2 milijardi

tona otpada se generiše svake godine
Svet stvara oko 2 milijarde tona otpada svake godine, očekuje se da će taj broj rasti.

300 miliona

tona plastičnog otpada godišnje
To je dodatak na 54 miliona tona elektronskog otpada koji se napravi godišnje, od čega se reciklira svega 17,4%.

1/3 otpada

globalno napravljenog otpada godišnje
Trećinu ukupnog globalnog otpada stvara građevinska industrija.

180 kilograma

ambalažnog otpada godišnje
Prosečni stanovnik Evrope napravo skoro 180 kilograma ambalažnog otpada godišnje.

Zašto cirkularnost?

Zašto cirkularnost?

Maksimalno povećajte vrednost smanjenjem korišćenja resursa u vašim građevinskim projektima

Za razliku od linearnog ekonomskog modela, koji se fokusira na profitabilnost, cirkularna ekonomija se fokusira na generisanje maksimalne vrednosti od minimalnog korišćenja sirovina i resursa. Uz našu pomoć, vaše preduzeće može da uradi više sa manje duž celog lanca snabdevanja.

Od faze planiranja, gde vam naš softver i usluge mogu pomoći da optimizujete svoje projekte kako biste smanjili otpad, do faze izgradnje u kojoj su naši alati i sistemi za podršku osmišljeni tako da se ponovo koriste, sve do našeg recikliranog sadržaja.

Smanjite rasipničku prekomernu kupovinu

Smanjite rasipničku prekomernu kupovinu

Naša rešenja za upravljanje opremom pomažu da pojednostavite svoju kolekciju alata

Naš model upotrebe Fleet Management pomaže da ugradite cirkularnost u put do održivosti. To obezbeđuje da imate samo onaj električni alat koji vam je potreban, čime smanjujete potrošnju resursa i pojednostavljujete svoj rad.

Kada koristite ON!Track, naš softver za upravljanje sredstvima, možete identifikovati neiskorišćena ili izgubljena sredstva dok se selite sa jednog na drugi projekat. Treba vam nešto samo na nekoliko dana ili nedelja? Ne kupujte to – umesto toga iskoristite našu uslugu Tools on Demand. Uvek ćete imati visokokvalitetne alate koji traju duže, a naši lokalni centri za popravku rade na tome da im produže životni vek još više. Ako su vaši alati i dalje produktivni na kraju dogovorenog perioda, odlučićete da li želite produžite ugovor.

Gde god je moguće, ponovo ćemo koristiti rezervne delove iz alata koji vam više nisu potrebni

Ne rasipaj nepotrebno

Gde god je moguće, ponovo ćemo koristiti rezervne delove iz alata koji vam više nisu potrebni

To je besprekoran proces: besplatno ćemo prikupiti električne alate, baterije i pribor od vas, gde god da se nalazite u svetu. Uzećemo čak i alate i baterije naših konkurenata.

Ali šta se dešava sa njima? Neki alati koji su funkcionalno kao novi pridružuju se našoj ponudi za iznajmljivanje, čime nadoknađuju potrebu za proizvodnjom i transportom nove opreme. Drugi alati se doniraju humanitarnim i obrazovnim organizacijama na neintenzivno korišćenje. Komponente koje ispunjavaju naše standarde visokog kvaliteta se ponovo koriste u našim centrima za popravku. Zapravo, ponovno korišćenje rezervnih delova iz vraćenih električnih alata je dostiglo 120.000 komada godišnje, čime se štedi oko 90 tona elektronike, motora i rotora godišnje. Sve što preostane odlazi našim partnerima za recikliranje.

Recikliramo praktično neograničeno

Recikliramo praktično neograničeno

Ono što ne možemo da iskoristimo ponovo, pokušaćemo da recikliramo

Alatima ili komponentama koji ne mogu da se iskoriste ponovo rukuju naši provereni partneri za globalno recikliranje.

Preuzimamo odgovornost za naše proizvode tokom njihovog životnog veka. Veći deo tipične mase alata su visokokvalitetni metali koji se mogu reciklirati praktično neograničeno za različite primene. Iako postižemo visok nivo netermalnog recikliranja na našim tržištima, i dalje sarađujemo sa našim partnerima za recikliranje u nameri da postignemo još više.

Naš put cirkularnosti

50 %

mase Hilti alata je reciklirani materijal
Smanjujemo korišćenje novih sirovina tako što povećavamo količinu recikliranog čelika i plastike u svojim proizvodima.

1.3 miliona

alata, baterija i pribora je Hilti prikupio 2020. godine
Podržite cirkularnost tako što ćete nam omogućiti da besplatno prikupimo vaše dotrajale alate. Pronaći ćemo način da ih ponovo iskoristimo ili recikliramo.

81 %

svog prikupljenog materijala je reciklirano radi ponovnog korišćenja materijala
Neprekidno poboljšavamo stopu oporavka zahvaljujući inovacijama u tehnologiji sortiranja i prerade.

1,929 tone

materijala je izvučeno recikliranjem
Radimo na tome da obezbedimo visok nivo čelika, bakra i aluminijuma koji ponovo ulaze u međunarodne cikluse robe.

Prvi put u delatnosti: merenje cirkularnosti

 

Za razliku od CO2, ne postoji međunarodno priznat način merenja cirkularnosti. Zbog toga smo, pored BCG i cirkularne ekonomije, razvili novi CIRCelligence metod. Sada možemo da procenjujemo čitav portfolio proizvoda na godišnjem nivou, na osnovu toga koliko je dobro primenjena cirkularnost. Naši proračuni pokrivaju oblasti kao što su reciklirani materijali, dizajn proizvoda, metodi proizvodnje, način na koji upravljamo našim alatima i šta se dešava na kraju radnog veka proizvoda.

Održiviji zajedno

Otkrijte rešenja osmišljena tako da vam pomognu da smanjite ugljenični otisak, a da istovremeno osigurate održivi rast poslovanja u budućnosti.

Istražite održiva rešenja