KAKO PROJEKTOVATI NAKNADNO POSTAVLJENU ARMATURU

Centar za projektovanje armature

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Sve što projektujemo se zasniva na Evrokodu 2 i propisu TR023.

Ali u kompaniji Hilti, otišli smo čak i dalje.

Stvorili smo širok raspon jedinstvenih koncepata projektovanja da bismo učinili jeftinijom građevinu sa naknadno postavljenom armaturom i betonom. A sve to se zasniva na jednostavnom principu: naši proizvodi najsavremenije tehnologije su tako inovativni da mogu da fiksiraju naknadno postavljenu armaturu na nove, poboljšane i vrlo interesantne načine. 

HILTIJEVI KONCEPTI PROJEKTOVANJA ARMATURE

Projektovali smo nekoliko rešenja za građevine sa naknadno postavljenom armaturom, uključujući koncepte koji prevazilaze ograničenja predviđena propisima vezanim za strukturalni beton. 

Hilti rebar anchorage length design

Manja dužina ankerisanja 

To je najuobičajenija klasa primene za naknadno postavljenu armaturu i obuhvata spoj novih komponenti na postojeću strukturu.

Prema propisima za izgradnju strukturalnog betona, čvrstoća veze ugrađenih šipki je ograničena, čak i kada je zaštitni sloj betona značajan.

Tako, u nekim područjima, kao što su zidovi u kojima je dužina ankerisanja obično ograničena, koriste se zavarena poprečna ojačanja ili kuke da bi se nadoknadila smanjena dostupna dužina ankerisanja.

Naše istraživanje, zajedno s istraživanjima naših partnera, pokazalo je da je čvrstoća veze šipki ankerisanih Hiltijevim malterom veća u odnosu na ugrađene šipke, pod uslovom da postoji odgovarajući zaštitni sloj betona.

Hiltijeva HIT metoda projektovanja armature iskorištava ovu povećanu čvrstoću da bi se postiglo smanjenje dužine ankerisanja do 70% kada se primenjuje odgovarajući zaštitni sloj betona, u odnosu na cifre koje su navedene u građevinskim propisima.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Rešenje prema Evrokodu 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Hiltijeva HIT metoda projektovanja armature

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Kruti spojevi sa ravnim šipkama

Da bi se postigla otpornost na krutim spojevima, na primer između ploča i zidova, greda i ploča, greda i zidova, stubova i temelja, treba koristiti savijenu armaturu.

Ali, pronašli smo rešenje.

U saradnji s našim partnerima iz Tehničkog univerziteta u Minhenu i Američkog univerziteta u Bejrutu, vršili smo istraživanja o tome kako da upotrebimo ravne šipke u krutim spojevima. Naše rešenje se zasniva na Strut-and-Tie modelu.

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Smičuća armatura

Smičuća armatura se koristi uglavnom za renoviranje i ojačavanje starih struktura, uključujući mostove.

 

U kompaniji Hilti pronašli smo novi i lakši način za primenu smičuće armature za probijanje, postavljanjem ankera samo na donjem delu ploče. To je moguće postići upotrebom Hilti ankera HZA-P, koji su spojeni u izbušenim rupama, nagnutim prema stubu, koristeći Hiltijeve maltere.

 

Radi se o puno jednostavnijoj metodi u odnosu na tradicionalnu metodu naknadno postavljene smičuće armature za probijanje, u kojoj se istovremeno radi na donjoj i gornjoj strani ploče, sa rupama probušenim kroz ploču. Ta metoda može da bude teška, jer je potrebno ukloniti zaštitni sloj ploče, a u većini slučajeva gornjoj strani nije moguće pristupiti za rad.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Rešenje prema Evrokodu 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Hiltijevo rešenje projektovanja

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Prekrivanje betona

U kompaniji Hilti razvili smo jedinstvena rešenja za frikciju kod smicanja za slojeve ploča za prekrivanje na mostu.

Novi sloj betona se često primenjuje na postojeći beton da bi se struktura ojačala ili popravila. Kritični deo ovih projekata je prenos unutrašnjih naprezanja preko veze između starog i novog betona.

Razvili smo projektnu metodu za izračunavanje efektivnog prenosa smicanja za ove građevine, uzimajući u obzir koheziju, frikciju i otpornost pri smicanju smičuće armature postavljene preko veze. Prednosti su sledeće:

  • Jednostavna i pouzdana primena u različitim slučajevima
  • Osigurano odgovarajuće ponašanje monolitičke strukturalne komponente
  • Smične sile se pouzdano prenose čak iako je veza ispucana
  • Široki spektar primena
  • Smanjeni zahtevi za dužinu ankerisanja
Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Rešenje prema Evrokodu 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Hiltijevo rešenje projektovanja

POVEZANE OZNAKE

PITAJTE INŽENJERA