NAKNADNO POSTAVLJENA ARMATURA

Snažna i laka za upotrebu

ZAŠTO KORISTITI NAKNADNO POSTAVLJENU ARMATURU

ZAŠTO KORISTITI NAKNADNO POSTAVLJENU ARMATURU

Naknadno postavljena armatura - snažna i laka za upotrebu

Više informacija
TIPIČNE PRIMENE ARMATURE

TIPIČNE PRIMENE ARMATURE

Naknadno postavljena armatura se koristi za produženje, ojačanje ili dodavanje novih komponenti postojećim strukturama.

Više informacija
CENTAR ZA PROJEKTOVANJE ARMATURE

CENTAR ZA PROJEKTOVANJE ARMATURE

Pogledajte kako da rešite probleme smanjenih dužina ankerisanja, smičuće armature, frikcije kod smicanja i projektovanja u skladu s Evrokodom 2.

Više informacija