GRAĐEVINA SA NAKNADNO POSTAVLJENOM ARMATUROM U BETONU

Zašto se upotrebljava armatura?

Naknadno postavljena armatura može da se koristi za izgradnju većine spojeva na gradilištu, na primer: zidova, ploča, greda, temelja ili potpornih stubova. 

PRODUŽENJE POSTOJEĆIH STRUKTURA

To je najuobičajenija upotreba naknadno postavljene armature, kao na primer:

 • Produženja zidova
 • Produženja stubova
 • Produženja greda
 • Produženja ploča
 • Produženja balkona
Hilti post installed rebar wall extensions

Produženja zidova

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Produženja stubova

Hilti post installed rebar balcony extensions

Produženja greda

Hilti post installed rebar slab extensions

Produženja ploča

POVEZIVANJE NOVIH KOMPONENTI NA POSTOJEĆE STRUKTURE

Radi se o jednostavnim nosećim ili krutim spojevima, koje se koriste za sledeće:

 • Spojevi greda na zid
 • Spojevi konzole na zid
 • Spojevi stepenica na postojeće zidove
 • Spojevi zida na zid
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Spoj greda na zid

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Spoj konzole na zid

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Stepenice spojene na postojeći zid

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Spoj zida na zid

OJAČANJE POSTOJEĆIH BETONSKIH STRUKTURA

Takođe smo razvili jedinstvena rešenja za smicanja za završne slojeve ploča na mostovima, kao i armaturu za probijanje.

 • Dodatni slojevi betona
 • Ojačanje plafona
 • Temelj za stubove
 • Ojačanje ploča na mostu
Hilti post installed rebar concrete overlay

Prekrivanje betona

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Ojačanje plafona

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Ojačanje ploča za prekrivanje na mostu

Hilti post installed rebar column foundation

Temelj za stubove

POVEZANE OZNAKE

PITAJTE INŽENJERA