KAKO PROJEKTOVATI ARMATURU DA PODNESE VATRU

Projektovanje armature za visoke temperature

Hilti post installed rebar fire test

Performanse zgrada su značajno smanjene kada su podvrgnute visokim temperaturama.

Takođe, malteri gube kapacitet opterećenja. Tokom dugog vremenskog perioda nisu postojale standardne smernice za projektovanje armature podložne vatri.

PROJEKTOVANJE U SKLADU SA SMERNICAMA EVROKODA 2

Hilti rebar anchorage length design

Smernice TR023, koje su se koristile za testiranje proizvoda, pokrivale su samo statička stanja, a ne i stanja uzrokovana vatrom. Stoga su inženjeri morali da koriste izveštaje tehničkih instituta, kao što su DIBT i CSTB. Ali ta testiranja nisu bila standardizovana i koncepti bezbednosti u projektovanju nisu uvek bili u skladu sa granicama bezbednosti Evrokoda 2. Šta se promenilo u 2015. godini 2015. godine odobrene su smernice EAD 330087-00-0601.

Njima je prikazano kako izvršiti procenu spojeva armature u uslovima požara. Ove smernice zamenile su smernice TR023 za spojeve armature upotrebom maltera.

Sada možete da koristite smernice EAD 330087-00-0601 da biste:

procenili mehaničko ponašanje maltera u uslovima požara kao i u statičkim uslovima;

bili u skladu sa granicama bezbednosti Evrokoda 2.

Proizvođači takođe mogu da koriste standardizovanu metodu da bi izvršili kvalifikaciju maltera za primene u naknadno postavljenim armaturama u uslovima požara.

POVEZANE OZNAKE

PITAJTE INŽENJERA

Hiltijevi malteri su projektovani za armature sa primenom u uslovima požara

U kompaniji Hilti razvili smo prve industrijski odobrene maltere za primenu u uslovima požara - Hilti HIT-RE 500 V3, Hilti HIT-HY170 i Hilti HIT-CT 1.

Možete da ih koristite u vašem projektu za:

  • projektovanje unošenjem specifične temperature, koja može da optimizuje vaše projektno rešenje;
  • projektovanje svake statičke primene obuhvaćene smernicom EAD 330087-00-0601, podložne vatri, uključujući spojeve greda na gredu, greda na stub, ploča na zid, ploča na ploču;
  • projektovanje spojnih sistema usklađenih sa granicama bezbednosti Evrokoda 2.

Kompanija Hilti vam nudi potrebne alate za projektovanje u skladu sa novim propisom, koji obuhvataju našu poslednju reč tehnologije, Profis softver za armaturu, našu tehničku pomoć i vrlo bogatu tehničku biblioteku.

Hilti podaci za projektovanje

Nudimo vam tabele s podacima za standardne primene, kao što su spojevi ploča na ploču, ploča na zid. Takođe, možete da pristupite tabelama s podacima za svaki od naših proizvoda odobrenih za upotrebu u uslovima požara, koji se zasnivaju na njegovom mehaničkom ponašanju u uslovima požara, kao što je navedeno u Evropskom tehničkom odobrenju (ETA). Ove tabele s podacima su priložene informacijama o proizvodu, koje možete da pronađete na stranicama o proizvodima.

Hilti PROFIS softver za projektovanje armature

Naš Hilti PROFIS softver za 3D projektovanje može takođe da projektuje široki spektar primena armature u uslovima požara.

STANDARDNO I PRILAGOĐENO PROJEKTOVANJE ZA ARMATURU U USLOVIMA POŽARA

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Možete da pronađete redukcijski faktor koji treba primeniti na čvrstoću veze u Evropskom tehničkom odobrenju (ETA) svakog odobrenog proizvoda. To je potrebno kada projektujete u skladu sa smernicom EAD 330087-00-0601 i Evrokodom 2.

Tada možete da procenite standardno ili prilagođeno projektovanje:

  • Standardno projektovanje - procenjuje vreme potrebno za evakuaciju zgrade. Koristite vrednosti projekta u izveštaju o proceni proizvoda odobrenih za upotrebu u uslovima požara
  • Prilagođeno projektovanje - procenjuje temperaturu vezanu za specifične uslove požara i trajanje

Način na koji smernice EAD pomažu u projektovanju

Upotreba proizvoda odobrenog u skladu sa smernicom EAD 330087-00-0601 može da vam pomogne u projektovanju na nekoliko načina:

  • Transparentnost - postoje standardna pravila za proces testiranja i procenu podataka
  • Fleksibilnost - možete da izvršite veliki broj analiza od globalne strukturalne analize do analize člana
  • Neograničena namena - možete da projektujete svaku primenu za uslove požara, uključujući spojeve ploča na ploču, ploča na zid, greda na zid, greda na stub ili greda na gredu
  • Bezbednost - proces testiranja i procena rezultata se zasnivaju na granicama bezbednosti smernica EC2.