ANKERISANJE NOSAČA MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Pričvršćivanje sa donje strane betonske ploče

Hilti HST3 stud anchor
Hilti anchors for mechanical and electrical support

Projektovanje zgrada postaje sve složenije, jer mnoge strukture imaju puno cevi i kablova koje vise sa plafona.

U kompaniji Hilti razvili smo široki raspon prilagodljivih rešenja sa ubetoniranim i naknadno postavljenim ankerima.

Takođe nudimo veliki broj usluga konsaltinga i podrške i pomoći u projektovanju, upotrebi softvera za projektovanje, obuci i testiranju na gradilištu, upotrebi tehničkih podataka i dokumentacije.

KOJI SISTEM ANKERA TREBA KORISTITI ZA NOSAČE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Rigorozno testiramo naše sisteme ankera da bismo izmerili njihovu otpornost na vatru, koroziju, statička, dinamička i seizmička opterećenja. Svi sistemi su usklađeni sa svim zakonima i propisima.

Nudimo široku lepezu ankera, uključujući anker vijke, ekspanzione ankere i ubačene ankere.

Hiltijevi vijci HTS3 i ekspanzioni ankeri HUS3 su posebno korisni za ankerisanje na plafonima i u uskim prostorima.

Hilti anchors baseplate selector chart

KAKO PROJEKTOVATI SISTEME ANKERA ZA NOSAČE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Ako vam je potrebna pomoć oko projekta, možete da radite zajedno sa Hiltijevim inženjerima - obratite se svom lokalnom Hilti timu.

Ili koristite Hiltijev softver za projektovanje PROFIS anchor, koji ima sledeće karakteristike:

  • Ažuriran je i u skladu sa najnovijim zakonim i propisima
  • Uključuje ubetonirane elemente, mehaničke i hemijske ankere
  • Veze za našu BIM/CAD biblioteku 

PITAJTE INŽENJERA