KAKO PRIČVRSTITI RUKOHVATE I ZAŠTITNE OGRADE

Ankerisanje u područjima sa malim razmakom od ruba

Hilti HUS H3 anchor
Hilti HUS H3 anchor

U kompaniji Hilti nudimo široki raspon rešenja sa ubetoniranim i naknadno postavljenim ankerima.

Ona obuhvataju Hiltijev HUS3 anker, koji je jednostavan za upotrebu u uskim prostorima i poboljšava produktivnost i bezbednost na gradilištu.

Takođe možemo da vam pružimo podršku kod vašeg projekta putem naših usluga inženjeringa. Te usluge uključuju projektovanje, softver za projektovanje, testiranja na gradilištu i konsalting, obuku, tehničke podatke i dokumentaciju.

KOJI SISTEM ANKERA TREBA KORISTITI ZA RUKOHVATE I ZAŠTITNE OGRADE

Rigorozno testiramo svoje sisteme ankera da bismo proverili njihove performanse u malim razmacima od ruba. Svi sistemi su usklađeni sa svim zakonima i propisima.We rigorously test our anchor systems to see how they perform with small distance to the edge. They are all code and regulation compliant.

Hilti anchors baseplate selector chart

KAKO PROJEKTOVATI SISTEME ANKERA ZA RUKOHVATE I ZAŠTITNE OGRADE

Ako vam je potrebna pomoć oko projekta, možete da radite zajedno sa Hiltijevim inženjerima. Obratite se svom lokalnom Hilti timu, biće nam zadovoljstvo da vam pomognemo.

Ili koristite naš softver za projektovanje Hilti PROFIS Anchor i Hilti PROFIS 3:

  • Ažuriran je i u skladu sa najnovijim zakonim i propisima
  • Uključuje ubetonirane elemente, mehaničke i hemijske ankere
  • Veze za našu BIM/CAD biblioteku 

PITAJTE INŽENJERA