NAČIN POSTAVLJANJA UBETONIRANIH KANALA ZA ANKERE

Ugrađivanje u beton za velika opterećenja

Hilti HAC cast-in anchor channels
Hilti HAC cast-in anchor channels

Hiltijev HAC kanal za ankere predstavlja novu generaciju ubetoniranih sistema ankera koji se koriste u betonskim strukturama za pouzdani prenos tereta.

 • Omogućuje lakšu distribuciju tereta, jednostavniju instalaciju i dostupan je u različitim dužinama.
 • Inovativni V oblik omogućuje jednostavnu distribuciju tereta oko profila kanala i pomaže u sprečavanju stvaranja vazdušnih „džepova” i praznina u betonu ispod kanala.
 • Zaštitni umetak od pene (LDPE, polietilen niske gustine) i čepovi na krajevima efikasno zaptivaju kanal, sprečavajući ulazak betonske smese u kanal. Čepovi na krajevima kanala takođe pomažu korisniku u postavljanju T vijka u bezbedan položaj sa pomakom prema kraju kanala.
 • Umeci od pene opremljeni su trakom na povlačenje za najbrže uklanjanje čime se obezbeđuje integritet i visokokvalitetna galvanizacija (izbegava se oštećenje galvanizacije upotrebom odvijača, čekića i letlampi).
 • Isti T vijci odgovaraju svim Hiltijevim kanalima od HAC-40 do HAC-70.
 • HAC-30 je opremljen da odgovara modularnom Hilti MQ okvirnom sistemu. MQ okvirni sistem može direktno da se unese u kanale HAC-30. Na taj način može da se izbegne upotreba dodatnih navojnih spojnica i štedi se vreme rada.
 • Hiltijevi HAC kanali za ankere su proizvedeni u pet različitih standardnih profila u dužinama do 5800 mm (19 stopa).

HILTIJEV HAC UBETONIRANI KANAL - USKLAĐENOST SA PROPISIMA

Hiltijevi HAC kanali za ankere su usklađeni sa najnaprednijim zakonima i propisima.

Američki zakoni i propisi:

 • Odobrene performanse u svim smerovima, ESR-3520 uključujući uzdužna opterećenja i 3D seizmička dejstva.
 • Prvi ICC-ES izveštaj za sisteme kanala za ankere za sve smerove opterećenja i kategorije seizmičkog projektovanja A-F.
 • U skladu su sa propisom AC232, najnaprednijim standardom za projektovanje ubetoniranih kanala.
 • Svi modeli Hiltijevih kanala od HAC-40 do HAC-70 su pogodni za seizmička opterećenja.
 • Na raspolaganju su dva kvalifikovana metoda za prenos opterećenja pri smicanju delujući u smeru uzdužne ose kanala.
 • Uključuje beton normalne težine, kao i beton male težine i beton sa peskom male težine.
 • Usklađenost sa International Building Code (IBC) za 2015, 2012, 2009. i 2006. godinu
 • Usklađenost sa International Residential Code (IRC) za 2015, 2012, 2009. i 2006. godinu
 • Usklađenost sa Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)

Evropski zakoni i propisi:

 • Odobreni od strane European Technical Assessment.
 • Usklađeni su sa propisom EOTA TR047, spremni za novi EN 1992-4, najnapredniji standard vezan za projektovanje.
 • Odobreni su za 2D statička i skoro statička opterećenja, zamor opterećenja i izloženost vatri.

KAKO PROJEKTOVATI SISTEME KANALA ZA ANKERE

Ako vam je potrebna pomoć u vezi sa projektom, radite zajedno sa Hiltijevim iskusnim inženjerima; obratite se svom lokalnom Hilti timu.

Takođe možete da koristite Hiltijev softver za projektovanje PROFIS Anchor Channel koji ima sledeće karakteristike:

 • Omogućuje vam da koristite Hiltijevu metodu projektovanja da biste kreirali primene koje prevazilaze međunarodne propise, ili možete da odaberete projekat u skladu sa širokim rasponom međunarodnih propisa.
 • Obuhvata mehaničke i hemijske ankere
 • Obuhvata ubetonirane i naknadno postavljene ankere
 • Veze za našu BIM/CAD biblioteku

PITAJTE INŽENJERA