Fiksiranja cevi za ventilaciju

Probrane stege za cevi u različitim klasama kapaciteta opterećenja napravljene za širok spektar različitih primena u ventilaciji

Probrane stege za cevi u različitim klasama kapaciteta opterećenja napravljene za širok spektar različitih primena u ventilaciji
MV-PI Prsten za cev za ventilaciju