Hilti

Osobine i primene

Osobine
  • Dizajnirano za standardne debljine izolacionog materijala (materijal: elastomerni kaučuk)
  • Odličan spoj između prstena cevi za rashladne sisteme i izolacionog materijala (elastomerni kaučuk)
  • Kompletno izolovan sistam (nema termalnog premošćavanja)
  • Integrisana barijera isparavanja (difuzija)
  • Akustički izolovani sistem
Primene
  • Instaliranje rashladnih i klimatizacionih cevi do 457 mm
  • Aplikacije u kojima je zahtev lako postavljanje izolacione jedinice (samolepivo zatvaranje)
  • Za montiranje cevi u rashladnim i klimatizacionim aplikacijama do 410 mm
  • Instaliranje rashladnih i klimatizacionih cevi do 410 mm

Product Variants & Sets

Tehnički podaci

Dokumenti i video zapisi

Konsalting i podrška

Prijavite se da biste nastavili
Registruj se