Stege za cevi

Brojne stege za cevi u različitim klasama kapaciteta opterećenja za širok spektar različitih primena na cevima.

Brojne stege za cevi u različitim klasama kapaciteta opterećenja za širok spektar različitih primena na cevima.
MI-CF Prstenovi cevi za rashladne sisteme bez deljenja opterećenja (20 mm)
MI-CF LS Prstenovi cevi za rashladne sisteme sa deljenjem opterećenja (20 mm)