Vijci

Otkrijte Hilti metalne vijke i zavrtnje za suvu gradnju, projektovane tako da ubrzaju radove i poboljšaju kvalitet prilikom postavljanje metalnih platformi ili unutrašnjih ploča

Otkrijte Hilti metalne vijke i zavrtnje za suvu gradnju, projektovane tako da ubrzaju radove i poboljšaju kvalitet prilikom postavljanje metalnih platformi ili unutrašnjih ploča
S-MP 53 Z samourezni vijak Samourezni zavrtanj (pocinkovani ugljenični čelik) sa podloškom od 16 mm za pričvršćivanje za drveni okvir ili za tanki čelik / aluminijum
S-MP 52 Z samourezni vijak Samourezni zavrtanj (pocinkovani ugljenični čelik) sa podloškom od 16 mm za pričvršćivanje čeličnog / aluminijumskog lima za HTU kanale