REŠENJA ZA TOPLOTNA SKUPLJANJA I ŠIRENJA

Fiksne tačke i klizni uređaji

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Cevi mogu da se šire ili skupljaju iz dva razloga:

  • Usled razlike između postojeće temperature cevi i njene okoline.
  • Usled razlike između postojeće temperature okoline i tečnosti koja se sprovodi u cevima.

U oba slučaja cevi ne trebaju biti pričvršćene na nosače, već moraju biti slobodne da se pomeraju uzdužno.

Klizni uređaju omogućuju cevovodima da se šire bez opterećenja sistema šina ili obujmice. Fiksne tačke, zajedno sa kompenzatorima, obezbeđuju ravnomernu raspodelu pomeranja cevovoda i omogućuju apsorpciju dodatnih sila nastalih usled toplotnog širenja.

PREDNOSTI

  • Modularno projektovanje fiksnih tačaka pruža im mnogostranost u smislu visine, opterećenja i ojačanja.
  • Uska prirubnica, otporna na visoke temperature olakšava izolaciju.
  • Klizni uređaju mogu da se koriste i za obešene i za fiksne instalacije.
  • Mogućnost dvosmernog klizanja u kombinaciji sa Hiltijevim vodičem MSG.
  • Klase opterećenja odgovaraju Hiltijevim obujmicama. 

PITAJTE INŽENJERA