PROTIVPOŽARNI SISTEMI, TESTIRANI DA IZDRŽE POMERANJE

Naši sistemi za zaštitu od vatre imaju veliki broj odobrenja u skladu sa najnovijim industrijskim standardima

Firestop sytem test to withstand movement and fire

Zemljotresi uzrokuju velike gubitke u zgradama. Međutim, postoji nešto što može da bude još opasnije: požar koji se pojavljuje posle zemljotresa. Požar je najuobičajeniji rizik posle zemljotresa i obično je uzrokovan oštećenim cevovodima i električnim instalacijama. 

U kompaniji Hilti, provodimo intenzivna testiranja prema najnovijim industrijskim standardima. Kao rezultat, pružamo nezavisno odobrena rešenja koja su testirana da izdrže pomeranje tokom seizmičkih događaja. 

Na taj način posvećujemo se našem krajnjem cilju spašavanja života, zaštiti imovine i poboljšanju rezultata u izgradnji.

Effects of movement in buildings

Obično čujemo o zemljotresima samo kada su razorni, ali oni se dešavaju svakodnevno širom sveta. Naime, zemljotresi su samo jedan od čestih uzroka pomeranja u zgradama.

Ostali uzroci pomeranja su vibracije i širenja cevi, efekat hidrauličnog udara ili strukturalne deflekcije. Pomeranje može da ošteti gasne cevovode i električne instalacije, povećavajući rizik od požara.

Može da onesposobi aktivne protivpožarne sisteme kao što su sistemi za detekciju ili sprinkler sistemi, jer prekida dovod vode ili uzrokuje štetu na cevima. Zato je potrebno da se bezbednost ljudskih života osloni uglavnom na pasivne protivpožarne sistemima koji ne zavise od dovoda električne energije ili vode.

Greatest repair costs after an earthquake

Važnost protivpožarnog sistema kao nestrukturalnog sistema

U prošlosti, inženjeri su se fokusirali na seizmičko projektovanje strukturalnih elemenata sa ciljem sprečavanja rušenja zgrade. Međutim, to se promenilo i sad su obuhvaćeni takođe i nestrukturalni elementi.

Neke interesantne činjenice:

  • Nestrukturalni elementi u zgradama su kritični za obezbeđenje stalnog rada osnovnih usluga kao što su snabdevanje vodom i eletkričnom energijom (cevi i kablovi), sistemi za služaj nužde (alarmni sistemi) pasivna protivpožarna zaštita (sektori) i aktivna protivpožarna zaštita (sprinkleri).
  • Istraživanja pokazuju da je ulaganje u nestrukturalne komponente puno veće od ulaganja u strukturalne komponente i obuhvata 50-70% ukupne investicije u zgrade.
  • Povrh toga, građevinski propisi se razvijaju u skladu sa sve strožim zahtevima za nestrukturalne elemente posebno u vezi sa društvenim i javnim zgradama kao što su bolnice ili škole.

Sposobnost pomeranja protivpožarnih sistema

Razvojem strožih zahteva za nestrukturalne sisteme u građevinskim propisima, proizvođači sada moraju da ponude protivpožarne sisteme testirane u skladu sa standardima prepoznatim na svetskom nivou, kao što su EN ili ASTM. Standardi testiranja se stalno razvijaju.

Svake godine objavljuju se novi standardi da bi se zadovoljile potrebe industrije i još više poboljšala bezbednost ljudskih života.  Jedan primer predstavlja standard ASTM E-3037, objavljen u novembru 2016. godine pod zvaničnim naslovom “Test Method for Measuring Relative Movement Capabilities of Through-Penetration Firestop Systems.” (Metoda testiranja za merenje odgovarajućih sposobnosti pomeranja protivpožarnih sistema za zatvaranje prodora).

Ovaj novi standard postavlja smernice za testiranje koje služe za procenu sposobnosti pomeranja proizvoda za zatvaranje prodora kao što su prodori za cevi i kablove. Hiltijevi proizvodi su podrvgnuti dvosmernom ciklusu testiranja kojem sledi protipožarno testiranje. Posle toga, rezultati se klasifikuju kao A, B ili C, pri čemu se A smatra kao najbolja performansa pomeranja u datom smeru.

Movement tests with firestop blocks

Testiranje pomeranja u vertikalnom smeru

Movement tests with firestop blocks

Testiranje pomeranja u paralelnom smeru

Testirali smo većinu naših proizvoda od zaptivnih sredstava kao što je FS-ONE Max, do preformiranih uređaja kao što su brza navlaka ili cigle. Svi su dali zadovoljavajuće rezultate i uopšteno govoreći, preformirani uređaji su izvanredni u odnosu na tradicionalne protivpožarne sisteme kao što su protipožarni malteri ili premazane ploče. 

U slučaju primena na spojevima i fasadama, sposobnost pomeranja se testira prema standardu ASTM E1399. Svi naši proizvodi su podvrgnuti testiranjima i daju vrlo zadovoljavajuće performanse kod pomeranja.

Ova testiranja su autorizovana od strane trećih organizacija kao što je Underwriters Laboratories (UL) i sposobnost pomeranja sistema je prikazana u odgovarajućim UL popisima. Razvojem i testiranjem naših protivpožarnih sistema prema najnovijim industrijskim standardima, zalažemo se za stalno poboljšanje bezbednosti ljudskih života u zgradama.

PITAJTE INŽENJERA