ZAŠTITA ČELIČNIH STRUKTURA OD POŽARA

Hilti intumescent fire proofing spray

Hilti steel protection

U kompaniji Hilti nudimo intumescentni sprej za zaštitu čelika od požara, koji ne samo što obezbeđuje zaštitu od požara, već i dobro izgleda na izloženom čeliku. Možete da koristitite sprej da biste zaštitili od požara stubove, grede, cevi,  konstrukcije i ostala područja sa izloženim čelikom.

Usled velike toplote, može da dođe do izvijanja ili urušavanja čelika, čineći strukturu nebezbednom.

Da biste zaštitili čelik, možete da koristite intumescentni vatrootporni sprej, koji se širi pri visokim temperaturama da bi zaštitio čeličnu strukturu.

Hiltijev intumescenti sprej za zaštitu čelika je izrađen na sledeći način:

  • bez staklenih vlakana za bolji estetski izgled;
  • optimizovana svojstva spreja omogućuju stvaranje slojeva velike debljine;
  • bez VOC sadržaja za manji ekološki uticaj.

QUICK LINKS

ASK AN ENGINEER